Windmolen Ezaartmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Keikenstraat
Locatie Keikenstraat zonder nummer, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Windmolen Ezaartmolen

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1960.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Ezaartmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Opgetrokken in 1856 door Karel Heylen uit Geel; de molen is gelegen op een natuurlijke landduin en werd een eerste maal gecementeerd en gekalkt in 1913; tijdens een onweer in 1957 zwaar beschadigd, nadien voorlopig hersteld. Later werd de molen eigendom van de gemeente; grondig gerestaureerd en maalvaardig gemaakt in 1985 door molenmaker Adriaens.

Bovenkruier van het type grondzeiler, een type waarvan enkel de kap naar de wind wordt verkruid en het kruien evenals het opzeilen gebeurt vanop de begane grond, zoals de benaming suggereert.

Kegelvormige romp in de vorm van een bepleisterde en gewitte baksteenbouw op gepikte plint onder brede, draaibare kap met de wieken enerzijds en anderzijds het staartwerk, waardoor de wieken vanop de begane grond in de goede richting worden gedraaid. Licht getoogde muuropeningen, deels gedicht, doch vrij klein en geschrankt opgebouwd om scheuren te voorkomen; gerecupereerde molensteen als basis voor de houten toegangstrap.

Inwendig bevat de molen drie zolders: de meelzolder waar het meel in de zakken verdwijnt, de steenzolder waar het graan gemalen wordt en de luizolder met het mechanisme voor het ophalen van zakken.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/0869.
  • VAN DEN BRANDEN W., Molens, in Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, Hoogstraten, 1995, 95-106.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezaart

Mol (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.