Pastorie Sint-Blasiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Dorpsplaats
Locatie Dorpsplaats 5, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Blasius met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-04-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie daterend van 1855 bij de Sint-Blasiuskerk, gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht met de Sint-Blasiuskerk met kerkhofafsluiting en omgeving, beschermd bij M.B. van 23/04/1985. Gesitueerd ten westen van de kerk pal tegenover de ingang en langs het omlopend kerkhofpad afgeboord met linden.

Historiek.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de site met kerk, pastorie en dorpsplaats afgebeeld binnen een rechthoekig, omhaagd perceel ten oosten afgebakend door het verloop van de Dorpzwin. Het kerkhof is ter hoogte van het kerkkoor toegankelijk via een stenen brug. Vanaf de zuidwesthoek vertrekt een voetweg naar de dorpskern van Klemskerke (op de Atlas der Buurtwegen (1842) aangeduid als Chemin n° 11, "Clemskerkewegel. Sentier de Vlisseghem à Clemskerke"). Een plan van 1802 toont dezelfde situatie met de "Pastorie" tegenover het westportaal en de "Costerie" ten noorden van de Dorpsplaats. Op de Atlas der Buurtwegen ligt de pastorie in de noordoosthoek van de pastorietuin met rechthoekige omwalling, de voetweg naar Klemskerke loopt door het kerkhof en langs de pastorietuin verder in westelijke richting. De oude pastorie is bij de aanstelling van de nieuwe pastoor in 1853 "teenemael vervallen en gansch onbewoonbaer". Provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge) maakt het ontwerp voor een nieuwe pastorie die, zie een gevelsteen in de achtergevel, in "1855" klaar is.

Beschrijving.

Bruinbakstenen dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met rechts een kelder met twee rechthoekige keldermonden. Voorgevel met geelbakstenen parement boven een grijsbeschilderde plint en fijne, bakstenen kordon op de verdieping. Gebruik van rode baksteen voor de omlijsting van de strekken, omlopend op de verdieping. Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk, beluikte vensters met grote roedeverdeling. Deur met blauwhardstenen buitentrapje. Rechterzijgevel met rondboogvenster onder een fijne waterlijst. Links en rechts aanleunende, lage aanbouwen onder lessenaarsdak (golfplaten) en met witbeschilderde gevels. Links een witbeschilderde tuinmuur met steunberen van de achterliggende pastorietuin. Stoep met rode klinkers.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00271.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1336: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Jan Laurent Van Steelant, gemaakt door I. Drubbele, 1802.
  • BOTERBERGHE R., Geschiedenis van de landelijke parochies Klemskerke-Vlissegem en van de badplaats De Haan, Brugge, 2000, p. 199.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsplaats

Dorpsplaats (De Haan)

maakt deel uit van Omgeving van Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsplaats, Warvinge (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.