Villa Les Zéphyrs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Westende
Straat Henri Jasparlaan
Locatie Henri Jasparlaan 173, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Les Zéphyrs

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-2000.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Les Zéphyrs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Westende-Bad

Deze bescherming is geldig sinds 17-04-1996.

Beknopte karakterisering

Typologievakantiewoningen
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Wederopbouw

Beschrijving

Villa zogenaamd "LES ZÉPHYRS". Beschermd als monument bij M.B. van 30.05.2000, opgenomen in het dorpsgezicht Westende-Bad (M.B. 17.04.1996).

Heropgebouwde vakantiewoning van 1922 voor de militaire dokter Henri Muyshondt (Gent), ter vervanging van villa "mon abri" van 1902. Ontwerp van architect Oscar Van de Voorde (Gent). Sinds de jaren 1970 dienst voor toerisme. Dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (mechanische pannen). Links aanpalende garage onder plat dak, omlopende luifel. Gele baksteenbouw boven arduinen plint. Rondboogdeur in een verdiepte geprofileerde omlijsting, geaccentueerd door vooruitspringend bordes en lage afgeronde basementen. Links en rechts van de deur, driezijdige bow-windows onder bedaking van afgeronde kunstleien. In de halve verdieping, centrale oculus geflankeerd door korfboogvensters ingepast in golvende daklijn. Soberder achtergevel met centrale halfronde uitbouw voor badkamer en traplicht. Diensttrap naar de kelderkeuken in de rechter zijgevel. Bewaard houtwerk met kleine en gelede roedeverdeling, beluikt in de rechter zijgevel; glas in lood in de bovenlichten.

Interieur: gaaf bewaarde indeling getypeerd door centrale gang met inkompartij en houten bordestrap. Badkamer op het einde van de gang. Voormalige woon- en leefruimte (rechts): art-nouveaugetinte houten sokkellambrisering met aansluitend buffetkastje en schouw; koperen kachel met aflijnende guirlande, schouwboezem bekleed met helblauwe tegeltjes, ingewerkte schotellift in de linker hoek (deels recuperatiematerialen vooroorlogse villa). Badkamer met granitobevloering (mozaïekboordje) en faiencebekleding van witte tegels verlevendigd door middel van bloemenfries; in de halfronde wand ingebouwde badkuip, bereikbaar via trapje. Kelderverdieping bestaande uit voorraadkelder (links) en keuken (rechts) met witte faiencetegeltjes en fries van wit-blauwe tegeltjes.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1634.
  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 726 (dorpsgezicht).
  • Algemeen Rijksarchief Brussel, Dienst van de Gebouwen, 12445.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

Het meubilair (2 buffetkastjes), lambrisering en kachel (de schotellift niet, dat is een aanvulling in de stijl) in de eetkamer en de aanpalende rookkamer zijn ontworpen door Henry van de Velde. Deze objecten zijn ook niet afkomstig uit de vooroorlogse villa ter plaatse, maar werden uit een ander gebouw gehaald (samen met een ingewerkte sofa, een tafel en stoelen, die alle verdwenen zijn).

  • CONSTANDT, M., METDEPENNINGEN, C. mmv DAENENS, L., Les Zephyrs in Westende-Bad: een late cottage van Oscar Van de Voorde met meubilair van Henry van de Velde, in M&L, 25/4, 2006, p. 27-53.

Metdepenninghen, Catheline (29-04-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Westende-Bad

Badenlaan, Cottagelaan, Duinenlaan, Henri Jasparlaan, Kursaallaan, Portiekenlaan (Middelkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Henri Jasparlaan (Westende-Bad)

Henri Jasparlaan (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.