Persoon

Van de Voorde, Oscar

ID
5059
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5059

Beschrijving

Het onderzoek dat gevoerd is naar de carrière van Oscar Van de Voorde (1871-1938) is niet evenredig met de status die hij verworven heeft tijdens zijn leven.

Van de Voordes loopbaan wordt in het laatste jaar aan de Gentse academie gelanceerd. In 1894 wint hij immers de ‘grote prijskamp voor bouwkunde’. Na deze zege beslist hij om zijn kennis over architectuur te verruimen en maakt hij enkele studiereizen, onder andere naar Frankrijk en Italië.

Het oudst gekende werk van Van de Voorde dateert uit 1897. Het gaat om het interieur van restaurant ‘Cambrinus’ (Vlaanderenstraat, Gent). Dit ontwerp gebeurde in samenwerking met Albert Van Huffel (1877-1935). Van de Voorde zal in zijn verdere carrière nog vaker beroep doen op collega-architecten voor een ontwerp. Zo werkt hij ook samen met zijn broer Albert aan de verbouwing van de Bank van Vlaanderen in 1909.

Wat opmerkelijk is aan het oeuvre van Van de Voorde is dat het niet te classificeren valt onder één stijl. Van de Voorde past voor zowat elk project een andere bouwstijl toe. Voor het ontwerp van het ‘Institut Moderne pour Malades’ (Koningin Fabiolalaan 57, Gent, 1909) – waarmee hij een ‘grand prix’ won – opteert Van de Voorde voor een moderne invulling. Verwijzingen naar historische stijlen zijn niet terug te vinden in dit bouwsel. Deze komen echter wel terug voor in het begin van de jaren 1920 in het ontwerp voor kasteel ‘Bekkevyver’ in Aalter. Inspiratie voor dit landhuis heeft Van de Voorde overduidelijk gehaald in het 18de-eeuwse Frankrijk van Lodewijk XIV.

Één van Van de Voordes meest prestigieuze opdrachten krijgt hij 1909. In dat jaar wordt hij benoemd tot hoofdarchitect van de wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. Deze functie houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de indeling van het terrein en de plaatsing van de verschillende paviljoenen. Daar bovenop moet hij ook nog instaan voor het ontwerp van de belangrijkste gebouwen: het Feest- en tuinbouwpaleis in het Citadelpark en de uitbreiding van het Museum voor Schone Kunsten. Deze twee zijn – in tegenstelling tot alle overigen – gebouwd met duurzame materialen.

Dankzij deze wereldtentoonstelling krijgt Van de Voorde de aanbieding om te doceren aan de ‘école des beaux-arts’ in Parijs, maar hij kiest toch voor de Gentse academie. Na jaren van lesgeven in het afstudeerjaar wordt hij in 1922 vast benoemd tot directeur. Hij blijft deze functie behouden tot aan zijn pensioen in 1935. Een jaar later wordt de ‘stichting Oscar Van de Voorde’ opgericht. Deze reikt om de twee jaren een prijs uit aan de beste leerling van de afdeling sierkunsten. Opmerkelijk hieraan is dat deze prijs dus niet naar de afdeling bouwkunde gaat. Dit wijst echter op het belang dat Van de Voorde schenkt aan de toegepaste kunsten.

  • DEMEY A. 1997: Oscar Van de Voorde, architect (1871-1938), Gent.
  • VAN LOO A. 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 560-561.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Parc Résidence

Krijgslaan 1-29 (Gent)
Het appartementsgebouw dateert van 1925 en was de eerste hoge bouw in Gent. Het ontwerp is van de hand van architect Oscar Van de Voorde. Gebouw op U-vormige plattegrond met gebogen voorzijde van vier traveeën, zes bouwlagen en een attiekverdieping onder plat dak.


Bank van de Arbeid

Paddenhoek 12, Voldersstraat 1 (Gent)
Het neoclassicistisch bankgebouw werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde, met medewerking van zijn broer Albert. De monumentale lijstgevel is opgetrokken uit Euvillesteen op een plint van simili-graniet. De brede uitspringende hoekpenanten zijn verrijkt met bouwsculptuur ontworpen door beeldhouwer Geo Verbanck.


Bedrijfsgebouwen L'Union Linière

Groendreef 217-218 (Gent)
Bouw van een eerste vlasspinnerij "Union Linière" in 1907 naar ontwerp van architect Oscar Vande Voorde. Aan de Groendreef ijzeren ingangshek (vernieuwd) met rechts de conciërgewoning en links de kantoren.


Bellevuewijk

Bellevuestraat 1-37, Rodeleeuwstraat, Vuurkruisersstraat 1-24, 25-27, Zegepraalstraat (Gent)
Kleine tuinwijk uit 1924 naar ontwerp van Oscar Van de Voorde, en eerste realisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij Samenwerkende Maatschappij tot het bouwen van gezonde en goedkope werkmanswoningen te Ledeberg. Begin jaren dertig verdicht met heden gesloopte appartementsgebouwtjes.


Bureel- en bedrijfsgebouw van een elektriciteitsfabriek

Henri Farmanstraat 40, Singel 31, 31B (Gent)
Gebouwen van een voormalige elektriciteitsfabriek, nadien cokesfabriek en gasfabriek. Volgens kadastergegevens bouw van de elektriciteitsfabriek in 1921 door de Naamloze Maatschappij "Force, Eclairage et Docks de Gand", maar deze oudste bedrijfsgebouwen zijn niet langer bewaard. Resterend bureelgebouw aan de Henri Farmanstraat van 1922, volgens archiefgegevens vergroot in 1923 naar ontwerp van architecten O. en A. Vande Voorde. Bakstenen bureelgebouw van twee bouwlagen en tien traveeën lang, met T-vormige plattegrond, onder mansardedaken. Later toegevoegd bakstenen bedrijfsgebouw (1925-27) met een zichtbaar betonnen skelet en onder een segmentboogvormige betonnen afdekking.


Burgerhuis

Drongenstationstraat 16 (Gent)
Woning van één bouwlaag naar verluidt naar ontwerp Oscar Vande Voorde in opdracht van de beeldhouwer Domien Ingels en daterend van 1913. Het bovenlicht van de voordeur rechts is opgevuld met een reliëf met twee pauwen van Domien lngels.


Complex van meergezinswoningen

Violierstraat 1-71 (Gent)
Typisch voorbeeld van de sociale meergezinswoningbouw uit de twintiger jaren. Zoals de gedenkplaat op de afgekante hoektravee vermeldt werd het complex opgericht in opdracht van de "Gentsche Maatschappij voor Goedkope Woningen" in 1928 naar ontwerp van O.H. Van de Voorde met de aannemers M. en Th. Rottiers.


De grote tuinwijk

Bernard de Wildestraat 1-2, 4-6, 7-14, 16-36, David 't Kindtplein 1-20, Domien de Waghemakerestraat 1-30, 32-48, Gustaaf Eylenboschplein 1-34, Haardstedestraat 57-105, Jakob Ondermaercqplein 1-12, 13, Jan Stassinsplein 1-18, Jan van Haelststraat 1-27, Lieven Plumionplein 1-12, 13, Louis Roelandtplein 1-24, 25-61, Pieter Huyssensplein 1-30, Rombaut Keldermansstraat 1-16, 18-21, 22-26, 27-30, 31-37, Simon Van Asscheplein 1-14, Steenakker 50-90, 100-190, Zwijnaardsesteenweg 557-597, 607-689 (Gent)
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.


Feest- en Floraliapaleis

Jan Hoetplein 1 (Gent)
Feest- en Floraliapaleis, gebouwd in 1912-13 naar ontwerp van architect O. Vande Voorde, ingehuldigd voor de wereldtentoonstelling van 1913 en waar sindsdien de wereldberoemde vijfjaarlijkse bloemententoonstelling, de Floraliën gehouden werden. Het casino ten oosten werd volledig vernieuwd in 1949. Het feestpaleis werd gedeeltelijk heropgebouwd en uitgebreid aan de westzijde in 1952 naar ontwerp van de stadsarchitect J. Trefois. De behouden centrale ruimte, oorspronkelijk grote of koude serre, later hal genoemd, met drie beuken en negentien traveeën is overspannen door een merkwaardig metalen spant met een lichtkap boven de zijbeuken en vijf klimmende lichtkappen boven de brede middenbeuk.


Flatgebouw naar ontwerp van Oscar Van de Voorde

Roggestraat 106-116 (Gent)
Flatgebouw gebouwd in opdracht van de Gentsche Maatschappij der Werkerswoningen in 1933 naar ontwerp van Oscar Van de Voorde. Bakstenen gebouw onder plat dak met typische brede ramen in gecementeerde omlijsting.


Goudsmedenhuis

Hoogpoort 33 (Gent)
Het voormalige goudsmedenhuis, ook Huis Samson genaamd, deed dienst als gildehuis van de goudsmeden tussen 1481 en 1540. De late-15de-eeuwse gevel in gotische stijl is opgetrokken in Balegemse zandsteen en telt vier traveeën en twee bouwlagen. Het huis heeft bakstenen zijtrapgevels en bewaart een laat-gotische kelder. Het huis links ervan, reeds geruime tijd deel uitmakend van dezelfde eigendom, is een breedhuis met een bepleisterde, 19de-eeuwse lijstgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een zadeldak, met een vermoedelijk 16de-eeuwse kern.


Kasteel Blekkervijver

Aalterstraat 5, Blekkervijverstraat 20 (Aalter)
Kasteeltje uit het begin van de jaren 1920 in neo-Lodewijk XIV-stijl naar ontwerp van O.-H. en A. Van de Voorde. Prachtig aangelegde domein met dreven, vijver en verscheidene al den niet oudere dienstgebouwen, onder meer ingangspaviljoen, oranjerie, serre, garage, duiventoren. De broeders van Liefde lieten naast het bestaande kasteeltje in 1951 een nieuw noviciaat met kapel bouwen naar ontwerp van de Antwerpse architect R. Verbruggen.


Kasteel Silford met park

Gustaaf Carelshof 35, 35A-C (Gent)
Huidig kasteel gebouwd in 1911, oorspronkelijk gelegen midden een uitgestrekt en omwille van zijn aanleg vermaard park. Kasteel met twee bouwlagen opgetrokken van heden geschilderde bak- en natuursteen in neo-Lodewijk XVI-stijl, naar verluidt naar ontwerp van architect O. Van de Voorde. Hoofdgebouw met rechthoekige plattegrond onder mansardedak met links en rechts aanbouwsel van twee verdiepingen onder plat dak.


Katoenmagazijn van Agence Maritime Minne

Port Arthurlaan 45 (Gent)
Katoenmagazijn van Agence Maritime Minne, opgericht in 1874, volgens archiefstukken daterend van 1914 en opgetrokken naar ontwerp van architecten O. en A. Van de Voorde. Baksteenbouw van negen traveeën en vier bouwlagen met betonnen vloeren onder plat dak.


Mimosawijk

Mimosastraat 108-110, 126-130, 150, 170 (Gent)
Groep sociale woningen volgens gedenkplaat gebouwd door de "Gentsche Maatschappij voor Goedkope Woningen" naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde in 1932. Het project omvatte 239 woningen: 179 huizen met vijftien hoekhuizen.


Neoclassicistisch herenhuis

Grote Markt 33-34 (Ronse)
Imposant neoclassicistisch gebouw volgens bouwvergunning aangepast in 1872 door textielfabrikant A. Vandenbroucke onder meer met ververij achteraan in tuin. Volgens bouwaanvraag in 1914 verbouwd tot twee woningen met aangepaste voorgevel en achteraan uitgebreid met veranda's naar ontwerp van de architecten O. en A. Van de Voorde (Gent).


Rusthuis Lousbergsinstituut

Ferdinand Lousbergskaai 103-106 (Gent)
Opgericht met een legaat van katoenfabrikant Ferdinand Lousbergs voor bejaarde en invalide katoen- en vlasbewerkers in 1861. Merkwaardig complex naar ontwerp van Adolphe Pauli, uitgebreid in 1911-12 onder leiding van Oscar Van de Voorde bij de inrichting van het zogenaamde Oudemannenhuis. Het originele grondplan ontvouwt een dwarsvleugel met hoofdingang leidend naar een voorportaal waarachter een vierkante kapel en daarachter een trap, halfcirkelvormig uitgebouwd aan de tuinzijde; door middel van twee brede vleugels verbonden met de rechthoekige uitspringende hoekpanden, langs weerszijden naderhand uitgebreid.


Sociale huisvesting De Cirk

Zebrastraat 12-34 (Gent)
Complex van sociale huizen en appartementen, in 1908 gerealiseerd in opdracht van de Gentse Maatschappij der Werkerswoningen naar ontwerp van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. In 1930 werd een vierde bouwlaag met appartementen toegevoegd naar ontwerp van Oscar Van de Voorde.


Sociale huisvesting De Werkliedenkolonie

Brugsesteenweg 225-267 (Gent)
In 1923 bouwde hier volgens de bouwaanvraag de Gentse maatschappij "Werkerswoningen" een toen zogenaamde tuinwijk "Werkliedenkolonie" omvattend negenenveertig huizenblokken met binnentuintjes bestemd voor 294 arbeidersgezinnen.


Sociale huisvesting ontworpen door Oscar Van de Voorde

Geraniumstraat 18-24, 25-50 (Gent)
Eveneens kleinschalige bebouwing met gelijkaardige functie, opgericht in 1938-39 door de "Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen" en naar ontwerp van haar architect O. Van de Voorde.


Tuinwijk Sint-Bernadettestraat

Sint-Bernadettestraat 194-600 (Gent)
Tuinwijk met 200-tal woningen, in 1923 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp van Oscar Vande Voorde; in 1929-1930 en 1953 verdicht met appartementsgebouwtjes, naar ontwerp van respectievelijk Vande Voorde en Jules Trenteseau.


Tuinwijk Ter Heide

Jules de Saint-Genoisstraat 113-147, Peter Benoitlaan 90-104, Tuinwijk ter Heide 1-83 (Gent)
Tuinwijk van een honderdtal sociale woningen, van 1922 tot 1924 gebouwd in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Le Foyer Gantois, sinds 1951 De Gentse Haard, naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Tussen 1948 en 1950 werden 9 woningen toegevoegd of ingrijpend verbouwd.


Villa in cottagestijl

Bierinkstraat 6 (Ronse)
Monumentaal landhuis in Normandisch getinte cottagestijl gelegen in zeer ruime geaccidenteerde tuin met vijver, betonnen bruggetje en rotspartij, afgesloten door hoog ijzeren hek.


Villa Les Bruyères

Elzeelsesteenweg 541 (Ronse)
Voorheen jachtpaviljoen van J.-B. Dekeyser, burgemeester van Ronse, gebouwd in 1868. Verbouwd in opdracht van textielfabrikant A. Dopchie in 1901 en toen ingericht met meubilair van V. Horta. Ook in opdracht van Achille Dopchie verbouwd tot huidige villa in neoclassicistische stijl met gecementeerde gevels volgens bouwaanvraag van 1926 naar ontwerp van de architecten O. en A. Van De Voorde (Gent). Het ijzeren hek aan vier pijlers op de hoek van het terrein dateert volgens bouwaanvraag van 1927.


Villa Les Zéphyrs

Henri Jasparlaan 173 (Middelkerke)
Heropgebouwde vakantiewoning van 1922 voor de militaire dokter Henri Muyshondt, ter vervanging van villa Mon abri van 1902. Ontwerp van architect Oscar Van de Voorde. Dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak. Links aanpalende garage onder plat dak, omlopende luifel. Gele baksteenbouw boven arduinen plint.


Villa ontworpen door Oscar Vande Voorde

Philippe de Denterghemlaan 2 (Sint-Martens-Latem)
Villaatje in art-nouveaustijl gebouwd door architect Oscar Vande Voorde als modelwoning op de Brusselse Wereldtentoonstelling van 1910 en nadien hier heropgebouwd als buitenverblijf. Op een bordes van tien treden gelegen rechthoekig gebouw met één bouwlaag onder overstekend schilddak. Tuinaanleg met terrassen en links en rechts van het huis paviljoentjes en houten tuinafsluiting met geometrisch patroon.


Ziekenhuis Institut Moderne pour Malades

Koningin Fabiolalaan 57 (Gent)
Eerste ziekenhuis in Gent voor mensen met vrije filosofische overtuiging, opgericht in 1909-1910 naar ontwerp van architect O. Vande Voorde. Volgens een bouwaanvraag van 1932 uitgebreid naar ontwerp van architect F. Coppieters. Latere uitbreiding met polikliniek, volgens bouwaanvragen van 1951.

Bewoner van

Villa ontworpen door Oscar Vande Voorde

Philippe de Denterghemlaan 2 (Sint-Martens-Latem)
Villaatje in art-nouveaustijl gebouwd door architect Oscar Vande Voorde als modelwoning op de Brusselse Wereldtentoonstelling van 1910 en nadien hier heropgebouwd als buitenverblijf. Op een bordes van tien treden gelegen rechthoekig gebouw met één bouwlaag onder overstekend schilddak. Tuinaanleg met terrassen en links en rechts van het huis paviljoentjes en houten tuinafsluiting met geometrisch patroon.


Thema's

Ontwerper van

Bellevuestraat

Meerlaan

Tuinwijklaan

Zonnebloemstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Van de Voorde [online], https://id.erfgoed.net/personen/5059 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.