Kramp- en koortskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Zuienkerke
Straat Blankenbergse Steenweg
Locatie Blankenbergse Steenweg zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kramp- en koortskapel

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kramp- en koortskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Kramp- en koortskapel" . Neogotische kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw, opgericht in 1892 naar ontwerp van bouwmeester J. Coucke. Wijding op 8 september 1892. De kapel werd gebouwd in opdracht van dr. E. Van Steenkiste. Deze Brugse geneesheer was vanaf 1899 dienstoverste in het Sint-Janshospitaal. Hij verwierf via aankoop en erfenis een uitgebreid grondbezit, o.m. de Vagevuurhoeve in Zuienkerke. Aan de ingangsdreef van deze hoeve stond vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw een Mariakapel, die eind 19de eeuw was vervallen. Dr. Van Steenkiste liet deze kapel vervangen; het oude Mariabeeld is naar verluidt bewaard door een buurtbewoner.

De Kramp- en Koortskapel is omringd door linden. Neogotische rechthoekige constructie in verzorgde rode baksteenbouw op natuurstenen plint, onder een pannen zadeldak (nok loodrecht op straat). De voor- en achtergevel zijn puntgevels met schouderstukken, afgewerkt met een natuurstenen dekplaat, bekroond door een stenen kruis en versierd met muurankers; de zijgevels zijn blind. Voorgevel met tudorbogige deuropening waarin een natuurstenen boogveld waarop het opschrift "Kramp en Koortskapel O.L.Vrouw ter eere". Rechthoekige houten deur met neogotisch hang- en sluitwerk en spionnetje. Betralied spitsboogvenster boven de deur.

Interieur. Witgepleisterde wanden (recent uitgevoerd), bakstenen spitstongewelf, vloertegels met leliemotief. Boven de deur bevindt zich een gedenksteen met het opschrift "Gebouwd door Doctor E. VAn Steenkiste. Gewijd 8sten September 1892. Bouwmeester J. Coucke". Het neogotische altaar met Mariamonogram wordt afgesloten door een smeedijzeren hekwerk waaraan horizontale kaarsenhouder en offerbus. Op het altaar een beeld van Maria met kind in een neogotisch schrijn, twee beeldjes onder glazen stolp en kaarsenhouders. Smeedijzeren kaarsenstaander op driezijdige voet met twee kaarsenkronen.

BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 194-195.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenbergse Steenweg

Blankenbergse Steenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.