Villa ontworpen door J. Demeere en tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Kortrijk
Deelgemeente Kortrijk
Straat Groeningelaan
Locatie Groeningelaan 9, Kortrijk (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortrijk (adrescontroles: 28-01-2008 - 31-01-2008).
  • Inventarisatie Kortrijk (geografische inventarisatie: 01-05-2000 - 31-07-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beeldbepalende villa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Villa ontworpen door J. Demeere en tuinmuur
gelegen te Groeningelaan 9 (Kortrijk)

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

Beschrijving

* Groeningelaan nr. 9. Beeldbepalende villa van 1904 naar ontwerp van stadsarchitect J. Demeere (Kortrijk) in opdracht van mevr. Albéric Goethals-Van Volsem. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Terrein in 1900 aangekocht door C. Van Volsem, weduwe van de textielindustrieel A. Goethals-Van Volsem (Linière de Courtrai N.V.). De eigenares liet de tuin onmiddellijk ommuren en aanleggen.

Villa in eclectische stijl met neogotische en neorenaissance-elementen. Rode baksteenbouw verfraaid met arduin voor o.m. bossagesokkel, muurbanden en balkons. Complex leien dakenspel o.m. tentdak met ijzeren hekken ter hoogte van belvedère. Voorgevel en parkgevel van telkens vier traveeën en twee bouwlagen; l.g. tevens één travee van één bouwlaag voor de wintertuin gevolgd door afsluitingsmuur van de tuin. Voorgevel gekenmerkt door Brugse traveeën waarvan één uitlopend in dakvenster, een vensterrisaliet uitlopend in vierkante toren onder leien tentdak met vorstkam en dakkapelletjes. De deurtravee wordt benadrukt door een zwaar balkon en een dakkapel onder tentdak. De hoek links wordt gemarkeerd door een arkeltorentje onder leien spits. Deels beglaasde vleugeldeur met sierhekken waarboven tweelicht met glas-in-lood. Voornamelijk rechthoekige vensters met behouden, vaak sierlijk uitgewerkte houten ramen. Rechts garage, waarnaast sierlijke ijzeren poort. Parkgevel gekenmerkt door middenrisaliet op bovenverdieping met erker, voorts twee traveeën bekroond met dakkapel. Tuingevel benadrukt door wintertuin met fraaie rondbogige vensters tussen colonnetten. Op eerste verdieping in oorsprong arduinen balkon, heden verdwenen.

Deels bewaard eclectisch interieur.

In oorsprong ommuurde lusttuin geïnspireerd op engelse tuinen, in rechter uithoek van tuin gloriëtte, bij ruilverkaveling eind jaren 1930 prieeltje opgenomen in tuin van Dr. Iserbyt (Groeningepoort nr. 1). Tuin in 1960 grondig gewijzigd. Verhoging in tuin mogelijk gevormd door resten van vroegere citadel (1648-1684). Tuin afgezet met muur met lisenen met decoratieve bekroning.

STADSARCHIEF KORTRIJK 84, nr. 3655 (of 3271).
DEBRABANDERE P., Historische parken en tuinen, Kortrijk, 1992, p. 15, 20.
DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van neoclassicisme tot nieuwe zakelijkheid, Kortrijk, 1983, p. 99, afb. 95.
DEBRABANDERE P., Salonschilderijen in Kortrijk, in De Leiegouw, 18, 1976, p. 207-218.
SEVENS T., De Kortrijksche Familie Goethals, p. 30.

Bron: WVL5

Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie & Metdepenninghen, Catheline

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeningelaan

Groeningelaan (Kortrijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.