erfgoedobject

Beroepsschool voor meisjes

bouwkundig element
ID
6323
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6323

Juridische gevolgen

Beschrijving

De "Beroepsschool voor meisjes" gebouwd naar een ontwerp door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1896, uitgevoerd door de aannemer Gebroeders Grangé. Het imposante, eclectische schoolgebouw werd ingeplant op een groot bouwblok tussen de Bouwmeesters- en Schildersstraat en heeft in beide straten een druk versierde eclectische façade.

In de Bouwmeestersstraat nr. 3 is het hoofdgebouw gelegen, met op de begane grond een centrale inkomhal, spreek- en directiekamers en een portierkamer; op de verdiepingen bevinden zich klaslokalen. Rechts van het hoofdgebouw, op nr. 5, de samen met de school ontworpen woning voor het schoolhoofd; beide gebouwen zijn met elkaar verbonden via de trapzalen.

In de Schildersstraat is de brede toegangspoort voor de leerlingen gelegen, gevat tussen de zijgevels van de twee klassenvleugels die haaks op de straten over het hele bouwblok doorlopen. In de oostelijke klassenvleugel bevindt zich de gymzaal, tegen de Schildersstraat aan. In elke klassenvleugel zijn twee trapzalen, één centraal gelegen en één aansluitend bij het hoofdgebouw in de Bouwmeestersstraat. Deze zijn rijk uitgewerkt, met natuurstenen tredes en zuilen en smeedijzeren trapleuningen. Tussen de U-vormig opgestelde gebouwen ligt de speelplaats.

Hoofdgevel aan de Bouwmeestersstraat van vijf traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak. Lijstgevel voornamelijk van witte baksteen, met hardsteen in een eclectische stijl, begonnen in 1895. Gebosseerde benedenverdieping. Horizontale gevelmarkering door de brede puilijst, de doorlopende kordons met balustrades, de waterlijsten en de gekorniste kroonlijst; verder de als risalieten opgebouwde zijtraveeën, boven de daklijst puntgevels met sierlijk in- en uitgezwenkte top met voluten en oeil-de-boeuf. Vensters in drielicht, afwisselend rechthoekig, licht getoogd en boogvormig. Centraal balkon met consoles, als bekroning van de boogvormige vleugeldeur met geblokte omlijsting.

Gevel aan de Schildersstraat gemarkeerd door twee zijvleugels, waartussen brede ingangspoort, het geheel op een geblokte witte natuurstenen plint. Fraai poortje met rondboogdeur in hardstenen geprofileerde omlijsting met geblokte stijlen onder driehoekig fronton, waarrond voluten. Voorts twee puntgevels in baksteen met hardstenen en witstenen banden, geopend door drie getoogde vensters, waartussen balusters; gevelvlak onderbroken door kordons en lisenen, waarop een gevelplaat onder driehoekig fronton, geflankeerd door voluten. Bekroning van de top door een gebogen fronton (links) en een overhoeks geplaatst pinakel (rechts).

  • Stadsarchief Antwerpen, Plannen Bureel voor Werken, 697 # 2586-2592.

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2011


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Schoolmeesterswoning

  • Is deel van
    Bouwmeestersstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beroepsschool voor meisjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6323 (Geraadpleegd op 22-06-2021)