Dierentuin - Secretariaatsgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Zoo
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Koningin Astridplein
Locatie Koningin Astridplein 26, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dierentuin - Secretariaatsgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dierentuin - Secretariaatsgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dierentuin Antwerpen

Deze bescherming is geldig sinds 26-09-1974.

is deel van de bescherming als monument Dierentuin Antwerpen

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-1983.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dierentuin Antwerpen

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dierentuin Antwerpen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Secretariaatsgebouw van de KMDA op hoek Koningin Astridplein-Dierentuin naar ontwerp van Emile Thielens en Emiel Van Averbeke, van 1899; twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak (bitumen), de derde bouwlaag met blinde gevel verlicht door middel van glazen koepel in het dak. Ongelijke verdeling van de geblokte begane grond afgesloten met doorlopend balkon en balustrade van de bel-etage. Bovenbouw, volgens zelfde verdeling geritmeerd door kolossale pilasters; derde bouwlaag versierd met graffitopanelen van rood-bruin rankwerk tegen gouden achtergrond; gevelbeëindiging met klassiek entablement met gekorniste kroonlijst en attiek. Gelijkaardige gevel van vier traveeën aan tuinzijde. Markante afgeronde hoek bekroond met verguld bronzen beeld van Arabier en kameel op zware ronde sokkel met maskerkoppen door beeldhouwer J. Dupon. Aan Koningin Astridplein, winkelpuien met lage inkom op afgeronde hoek; aan tuinzijde, in uiterst rechtertravee hoge inkom in klassieke omlijsting met fronton, voorts brede luifel op smeedijzeren steunen, waarin dierenfiguurtjes zijn uitgewerkt.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1899, Modern Archief 20.343, dossier 933.
  • L'Emulation, 1904, pl. 22.
  • AERTS W., Emiel Van Averbeke (1876-1946). Stadshoofdbouwmeester. Zijn bijdrage tot de moderne bouwkunst te Antwerpen , onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1977, p.104.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dierentuin Antwerpen

Koningin Astridplein 19-26 (Antwerpen)

maakt deel uit van Koningin Astridplein

Koningin Astridplein (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.