Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Van Ruusbroecstraat
Locatie Lange Van Ruusbroecstraat 95, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

De gevarieerde huizenrij aan de oneven zijde van de straat tussen de Raafstraat en de Plantin en Moretuslei is volledig gebouwd in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Deze bouwmaatschappij, opgericht in 1886 met als doel Zurenborg uit te bouwen tot een woonwijk voor de betere middenklasse, werkte met verschillende bouwmeesters samen om te werken aan een kwalitatief, gevarieerd opgebouwd wijkbeeld.

Deze woning met neo-Vlaamserenaissance-topgevel was een ontwerp uit 1894 van architect Edm. Van Waeterschoodt, en werd samen met de belendende nummers 93 en 97 in één bouwdossiers vergund. Het hoekhuis met de Raafstraat (93) is volledig verbouwd, maar had oorspronkelijk een zeer rijk versierde eclectische gevel met afgeronde, als toren uitgewerkte hoektravee. Nummer 97 kreeg een strakke neorenaissancegevel.

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan straat) in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Rode baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor banden, kordons, lekdrempels en ornamenten onder meer diamantkoppen, bollen. Bredere, hoger opgaande Brugse traveeën uitlopend in een schoudergevel onder gebogen fronton. Balkon op zware, gegroefde voluutconsoles. Rechthoekige en rondboogvensters, laatstgenoemde in top. Rechthoekige deur in natuurstenen omlijsting met gestrekte waterlijst en wortelmotieven, licht getoogd bovenlicht in bandomlijsting met diamantkoppen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1894 # 832.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Lange Van Ruusbroecstraat

Lange Van Ruusbroecstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.