erfgoedobject

Ensemble van woonwinkelhuizen

bouwkundig element
ID: 72680   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72680

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ensemble van twee winkel- woonhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Bondgenotenlaan
    Deze bescherming is geldig sinds 04-06-2015

Beschrijving

Ensemble van twee in spiegelbeeld opgestelde winkel-woonhuizen met jaarstenen 1914/1921, door architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen met tweemaal twee bouwlagen en twee traveeën.

Historiserende wederopbouwarchitectuur van bak- en natuursteen, opgevat als een geïnterpreteerde benadering van traditionele halsgevels met pilasterbegrenzing in combinatie met een uitgesproken eigentijdse inbreng onder meer in de driezijdige vormgeving van het raamwerk op de tweede verdieping en de gestileerde motieven in het decor. Nog gaaf bewaarde winkelpui-indeling in nummer 48, deels aangepast in nummer 46.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 79714 (bouwvergunning 14.03.1921).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Ensemble van woonwinkelhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72680 (Geraadpleegd op 15-10-2019)