Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Bondgenotenlaan

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9786
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9786

Besluiten

Bondgenotenlaan
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2015  ID: 5771

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Bondgenotenlaan te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat alle panden tussen het Rector De Somerplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de pleinvormige verbredingen ter hoogte van de Stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius.Waarden

De Bondgenotenlaan is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Bondgenotenlaan is de oudste en belangrijkste getuige van de oostelijke stadsuitbreiding, door stadsarchitect H.J. Laenen (1801-1849) ontworpen als hoofdstraat en verbindingsas tussen het station en het historische stadscentrum, aangelegd en bebouwd tussen 1843 en 1875, en tijdens de brandstichting van 25 en 26 augustus 1914 door de Duitse bezetter nagenoeg volledig in de as gelegd als vergelding tegen vermeende 'franc-tireurs'. Als illustratie van het 19de-eeuwse stedenbouwkundige denken en onlosmakelijk verbonden met de Leuvense en de Belgische politieke geschiedenis, bezit de Bondgenotenlaan als dusdanig een belangrijke historische en documentaire waarde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Goed bewaard en voor de periode van de wederopbouw representatief en architecturaal kwalitatief ensemble, gevormd door schaarse relicten van de 19de-eeuwse neoclassicistische basisbebouwing, gecombineerd met gehelen van voornamelijk tussen 1918 en 1926 opgetrokken wederopbouwpanden in eclectische 'wederopbouwstijl', waarbij voornamelijk teruggegrepen wordt naar vormvoorbeelden uit de regionale bouwtraditie, al of niet in een geïnterpreteerde vorm of met inbreng van eigentijdse elementen. De homogeen ogende opeenvolging van onderling geïndividualiseerde gevels met al dan niet kenmerkende, variërende topconstructies, nadrukkelijk uitgewerkte registers of verticale geledingen, rijke geveldetailleringen en contrasterend traditiegetrouw materiaalgebruik, maakt van de brede en lange, met gekandelaarde beuken afgezoomde Bondgenotenlaan, een architecturaal kwalitatief en prestigieus ensemble met statige handelspanden en voorname burger- en herenhuizen.

sociaal-culturele waarde

Immateriële waarde van de herinnering, verbeeld door materiële getuigen – de gespaarde 19de-eeuwse basisbebouwing naast wederopbouwpanden met de zogenaamde 'wederopbouwsteen' - die herinneren aan vernieling en groots opgezette wederopbouw, ontsproten uit nationalisme en patriottisme en verwijzend naar een rijk verleden met de bedoeling de stad als een feniks te doen herrijzen uit haar as.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)
De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.

Is de omvattende bescherming van

Architectenwoning Bosmans

Bondgenotenlaan 116 (Leuven)
De woning werd in 1868 gebouwd naar ontwerp van L. Bosmans en is representatief voor de neoclassicistische architectuur in Leuven.


Bankgebouw Crédit Anversois

Bondgenotenlaan 54 (Leuven)
Ruim pand opgericht als bankgebouw, met achtergevel uitziend in de Jan Stasstraat, naar ontwerp van architect ingenieur E. Goethals en vergund in 1922. Historiserende wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de Lodewijk XV-stijl.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 109 (Leuven)
Heropgebouwd burgerhuis naar ontwerp van architect A. Vanden Eynde, met neoclassicistisch getint natuurstenen gevelfront boven een hardstenen sokkel, gedateerd 1920.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 114 (Leuven)
Reeds in 1868 figurerend op het gevelontwerp voor het belendende nummer 116, rijhuis dat een restant vormt van de oorspronkelijke basisbebouwing van de Bondgenotenlaan.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 119 (Leuven)
Heropgebouwd burgerhuis van 1921 met enkelhuisopstand en gevelbekleding van witte natuursteen en blauwe hardsteen, ontworpen door architect G. Decock.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 161, 161C (Leuven)
Vier bouwlagen hoog, vrij smal burgerhuis dat volgens de bouwvergunning van 1910 werd opgetrokken door architect Th. Van Dormael en, na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, door dezelfde architect in 1916 werd hersteld.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Stevens

Koning Leopold I-straat 52 (Leuven)
Drie bouwlagen en drie traveeën tellend enkelhuis met voorgevel in een classicistisch geïnspireerde wederopbouwstijl.


Burgerhuis uit 1895

Bondgenotenlaan 130 (Leuven)
Rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder gecombineerde zadelbedaking, ontworpen door architect C. Herpoel en gedateerd 1895.


Burgerhuizen

Bondgenotenlaan 113-115 (Leuven)
In 1921 vergunde wederopbouwpanden, door de Leuvense architect G. Decock ontworpen als een gekoppeld dubbel- en enkelhuis met neoclassicistisch getinte eclectische gevels van natuur- en hardsteen.


Burgerhuizen van 1922

Koning Leopold I-straat 48-50 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van de Brusselse architect A. Roosenboom heropgebouwd ensemble van twee burgerwoningen.


Burgerwoning

Bondgenotenlaan 100 (Leuven)
Burgerwoning met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak, door architect G. De Cock ontworpen in 1928.


Burgerwoningen

Bondgenotenlaan 50-52, 50A, 52A (Leuven)
Volgens de bouwvergunningen van 1921 opgetrokken als twee burgerwoningen met enkelhuisopstand, beide ontworpen door architect G. Decock.


Burgerwoningen

Bondgenotenlaan 82-84, 84A (Leuven)
Initieel opgetrokken als twee burgerwoningen met enkelhuisopstand volgens de gemeenschappelijke bouwvergunning van 1921 en ontwerp van de Leuvense architect G. Decock.


Dokterswoning en -praktijk

Bondgenotenlaan 129 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1921 heropgebouwd als dokterswoning en -praktijk, naar de plannen van architect A. Stevens.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 7 (Leuven)
Hersteld of ten dele herbouwd na de teisteringen van de Eerste Wereldoorlog, wordt dit eclectische pand gemarkeerd door het nagenoeg uitsluitend gebruik van witte natuursteen voor de gevelbekleding en een gemengde barok en klassiek geïnspireerde vormgeving.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 123 (Leuven)
Rijhuis met enkelhuisopstand, in 1917 heropgebouwd in eclectische stijl naar ontwerp van architect Joos. Gevel met rood tegelparement in combinatie met witte natuursteen en blauwe hardsteen.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 132 (Leuven)
Pand dat vermoedelijk in 1895 werd opgetrokken met een strakke neoclassicistische vormgeving en na brand tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915 gedeeltelijk werd heropgebouwd met zijn huidig voorkomen.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 151 (Leuven)
Door architect Th. Van Dormael in eclectische stijl ontworpen in 1908, behoort dit pand tot het type voornamer burgerhuis, opgetrokken met drie bouwlagen en drie traveeën in dubbelhuisopstand, onder zadeldak.


Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 153 (Leuven)
Dubbelhuis van drie bouwlagen en vier traveeën onder mansardebedaking, mogelijk hersteld zoniet heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog.


Eclectisch woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 24 (Leuven)
Naar ontwerp van architect M. Vandeput in 1921 heropgebouwd eclectisch winkel-woonhuis met bak- en natuurstenen lijstgevel.


Ensemble van wederopbouwburgerhuizen

Bondgenotenlaan 88-98 (Leuven)
Als één geheel ontworpen volgens de plannen van architect G. Sterckx en waarvoor de gemeenschappelijke bouwvergunning dateert van 1922. Vrij gaaf bewaard ensemble van wederopbouwpanden met drie bouwlagen.


Ensemble van winkel-woonpanden

Bondgenotenlaan 51-53 (Leuven)
Als ensemble van winkel-woonpanden in 1921 opgetrokken volgens de plannen van architect G. Decock. Historiserende wederopbouwarchitectuur waarin vormentaal en ornamentiek refereren aan de renaissance en de barok.


Ensemble van woonwinkelhuizen

Bondgenotenlaan 46-48 (Leuven)
Ensemble van in spiegelbeeld opgestelde woonwinkelhuizen met jaarstenen 1914/1921, door architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen met tweemaal twee bouwlagen en twee traveeën.


Geheel van burgerhuizen

Bondgenotenlaan 6-10 (Leuven)
Burgerhuizen met neoclassicistische inslag, behorend tot de basisbebouwing van de straat en opgetrokken tijdens de laatste aanlegfase van de Bondgenotenlaan, vermoedelijk in 1872-1873 door aannemer-architect Van Hulst.


Gekoppelde stadswoningen

Bondgenotenlaan 73-77 (Leuven)
Gekoppelde rijhuizen van drie bouwlagen en drie traveeën, vermoedelijk opgetrokken midden 19de eeuw kort na de eerste aanlegfase van de Bondgenotenlaan.


Handelspand

Bondgenotenlaan 47 (Leuven)
In opdracht van de boekbinderij en drukkerij W. Haak naar ontwerp van architect L. Corthouts gebouwd in 1920-1921, met boekhandel en atelier op de begane grond en woonfunctie op de bovenverdiepingen.


Handelspand

Bondgenotenlaan 69 (Leuven)
Ruim pand in 1921 door architect V. Créten geconcipieerd, met imponerende voorgevel in wederopbouwstijl aan de Bondgenotenlaan en sobere achtergevel uitziend in de Lepelstraat.


Herenhuis

Bondgenotenlaan 117 (Leuven)
Naar een 1920 gedateerd ontwerp van architect Th. Van Dormael heropgebouwd herenhuis met enkelhuisopstand.


Herenhuis

Bondgenotenlaan 137 (Leuven)
Vrij ruime herenwoning met enkelhuisopstand, gedateerd 1921. Het pand werd door architect C. Goemans geconcipieerd met een statig gevelfront in een classicistisch geïnspireerde wederopbouwstijl.


Herenhuis

Bondgenotenlaan 138 (Leuven)
Door architect A. De Buck ontworpen als herenhuis met een neoclassicistisch uitzicht, vrij imposant wederopbouwpand van 1921.


Herenhuis Bauchau

Bondgenotenlaan 140 (Leuven)
Heropgebouwd herenhuis, in 1921 ontworpen door architect Stevens met twee bouwlagen en vier traveeën onder mansardedak en met neorococo-geïnspireerde gevel.


Herenhuis met achterliggend appartementsgebouw

Bondgenotenlaan 111A-B, Lepelstraat 43 (Leuven)
Ruim herenhuis dat imponeert door zijn statig voorkomen in een mengstijl neorégence / neo-Lodewijk XV, ontworpen in 1928 door architect L. Spéder. Verder klein appartementsgebouw uit 1961. Woonblok en tuin naar ontwerp van architect G. De Hens, vormen een markant en stilistisch homogeen voorbeeld van de zogenaamde expo ’58-stijl.


Herenhuis Vander Elst

Bondgenotenlaan 136 (Leuven)
De beeldbepalende woning werd in 1922 ontworpen door de Brusselse architect René Notéris in art deco en illustreert zeer goed de levenswijze en wooncultuur van de gegoede burgerij in de jaren 1920.


Heropgebouwd woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 19 (Leuven)
Heropgebouwd winkel-woonhuis met geknikte voorgevel, door architect G. Decock in 1923 ontworpen voor de Zwitsers eigenaar H. Sandoz.


Historiserende wederopbouwarchitectuur

Bondgenotenlaan 15 (Leuven)
Sobere historiserende wederopbouwarchitectuur, daterend van na de teisteringen door de Eerste Wereldoorlog en getypeerd door een natuurstenen gevelparement.


Hoekhuis

Bondgenotenlaan 86 (Leuven)
Beeldbepalende hoeksluiting van architect G. De Cock die volgens de bouwvergunning van 1921 oorspronkelijk resulteert uit een samenstel van twee woonpanden met respectievelijke ingang in de uiterste hoektraveeën aan beide straten.


Hoekhuis

Bondgenotenlaan 107, Louis Melsensstraat 25 (Leuven)
Hoekpand met de Louis Melsensstraat en belendend rijhuis, samen volgens de bouwvergunning van 1922 opgetrokken naar ontwerp van architect A. Boelens.


Hoekhuis Vital Decosterstraat

Bondgenotenlaan 40 (Leuven)
Opgetrokken als woonwinkelhuis naar ontwerp van architect G. De Cock, gedateerd 1922, in historiserende wederopbouwarchitectuur met predominant neo-Vlaamserenaissance-uitzicht.


Hoekpand

Justus Lipsiusstraat 2 (Leuven)
Rotondevormig opgevat hoekpand met de Leopoldstraat, waarvoor de bouwvergunning dateert van 1922.


Hoekpand met woon- en handelsfunctie

Bondgenotenlaan 56, 56A, Jan Stasstraat 15 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1919 naar ontwerp van architect A. Stevens als handels- woonpand heropgebouwd op een scherp toelopend hoekperceel. In totaal dertien traveeën en oorspronkelijk drie bouwlagen hoog, onder een afgesnuite zadelbedaking.


Hoekpand Vital Decosterstraat

Bondgenotenlaan 33, Vital Decosterstraat 10A (Leuven)
Naar ontwerp van architect A. Vanden Eynde opgetrokken afgeschuind hoekpand met de Vital Decosterstraat, gedateerd 1921. Wederopbouwarchitectuur met neotraditionele vormgeving in combinatie met eigentijdse elementen.


Hotel Restaurant Majestic

Bondgenotenlaan 20, 20A (Leuven)
Bij de wederopbouw liet de Leuvense brouwerij Artois hier in 1918 naar ontwerp van architect A. Stevens Hotel-Restaurant Majestic oprichten, waarin ten dele de structuur van de vroegere biljartzaal werd geïncorporeerd.


Neoclassicistisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 38, 38C (Leuven)
Vergund in 1875 en behorend tot de laatste aanlegfase van de Bondgenotenlaan, vormt dit pand een bewaard onderdeel van de oorspronkelijke basisbebouwing. Neoclassicistisch rijhuis met vier bouwlagen, waaronder een entresol.


Neoclassicistisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 122 (Leuven)
Neoclassicistisch rijhuis naar ontwerp van J. Louckx waarvoor de bouwvergunning dateert van 1880.


Neoclassicistische burgerhuizen

Bondgenotenlaan 99-101 (Leuven)
Rijhuizen die een onderdeel vormen van de oorspronkelijke basisbebouwing en volgens de bouwvergunning werden opgetrokken in 1869. Door architect Jean Vingeroedt ontworpen als een gekoppeld dubbel- en enkelhuis.


Neoclassicistische burgerhuizen

Bondgenotenlaan 112, 118-120 (Leuven)
Neoclassicistische rijhuizen van drie bouwlagen en dito traveeën met enkelhuisopstand, daterend van na de eerste aanlegfase van de Bondgenotenlaan in 1843-1844.


Neoclassicistische burgerhuizen

Bondgenotenlaan 139-143, 139A (Leuven)
Neoclassicistische rijhuizen die deel uitmaken van de oorspronkelijke basisbebouwing van de straat en opgetrokken in 1866-1867 als drie bouwlagen hoge enkelhuizen, met vier of drie traveeën onder zadeldak.


Notariswoning

Bondgenotenlaan 134 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1922 heropgebouwd als notariswoning en -kantoor, naar ontwerp van architect A. Blomme.


Smal woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 26 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1921 heropgebouwd als een smal winkel-woonpand met twee traveeën en drie bouwlagen + entresol, naar het ontwerp van architect Lefever.


Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)
Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.


Standbeeld van Justus Lipsius

Bondgenotenlaan (Leuven)
Standbeeld van de humanist, latinist en historicus Justus Lipsius, vanaf 1592 professor aan de Leuvense universiteit, opgericht in 1909. Hoge arduinen sokkel in neoclassicistische stijl en bronzen beeld.


Twee woonwinkelhuizen

Bondgenotenlaan 30-32 (Leuven)
Gebouwd als één geheel naar ontwerp van architect L. Corthouts van 1921, twee winkel-woonhuizen met drie bouwlagen en entresol en respectievelijk drie en één traveeën, onder mansardebedaking.


Wederopbouwburgerhuis

Bondgenotenlaan 43 (Leuven)
Vrij imposant wederopbouwpand dat volgens de vergunning van 1920 naar ontwerp van de Leuvense architect G. Decock werd opgetrokken als advocatenkantoor en privé-woning.


Wederopbouwburgerhuis met café

Bondgenotenlaan 9, Leopold Vanderkelenstraat 16 (Leuven)
Beeldbepalend wederopbouwpand dat door architect G. De Cock ontworpen werd en gedateerd 1923. Qua opstand onderscheidt het pand zich door zijn neo-Vlaamserenaissance-getint uitzicht.


Wederopbouwburgerhuizen

Bondgenotenlaan 133-135, 133C, 135A (Leuven)
Wederopbouwpanden, opgetrokken als enkelhuizen: voor nummer 133-133C tekende architect A. Vanden Eynde in 1920 de plannen, nummer 135-135A werd volgens de bouwvergunning van 1924 ontworpen door architect G. Decock.


Wederopbouwburgerhuizen

Jan Stasstraat 18-20 (Leuven)
Wederopbouwpanden die respectievelijk ontworpen werden in 1917 door architect A. Stevens en in 1919 door architect C. Goemans.


Wederopbouwpanden

Bondgenotenlaan 63, Lepelstraat 87 (Leuven)
Het ruime acht traveeën tellende hoekpand staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921. Historiserende opstand met art-deco-inslag voor de detaillering.


Winkelhuis met studentenhuisvesting uit 1922

Bondgenotenlaan 131, 131A, Lepelstraat 9 (Leuven)
Het gebouw aan de Bondgenotenlaan toont een vrij monumentale architectuur in een klassiek geïnspireerde eclectische stijl, met een opvallend contrasterende geveluitwerking. Aan de Lepelstraat gesitueerd achtergebouw, dat boven de gelijkvloerse ateliers werd ingericht met studentenkamers.


Winkelhuizen

Bondgenotenlaan 125-127 (Leuven)
Vergund in 1921 en door architect A. Stevens ontworpen in spiegelbeeld, twee rijhuizen in wederopbouwstijl, opgetrokken uit baksteen met verwerking van natuursteen.


Woning De Moor

Bondgenotenlaan 106, 106A (Leuven)
Vergund in 1926 en ontworpen door architect P. Stevens, vier bouwlagen hoog pand met art-decolijstgevel van baksteen met verwerking van arduin en witte natuursteen.


Woning Delsart

Bondgenotenlaan 81 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Decock en in de top gedateerd 1915, onderscheidt dit wederopbouwpand zich door het verzorgde eclectische gevelconcept dat barokke en classicistische elementen combineert. Aansluitend op het huis is een leerverwerkingsatelier gebouwd.


Woning Donckers ontworpen door J.H. Leroy

Bondgenotenlaan 104 (Leuven)
Ruim burgerhuis met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en ongelijke travee-indeling, gedateerd 1931 en ontworpen door architect J. H. LEROY.


Woon-handelshuis naar ontwerp van G. Decock

Bondgenotenlaan 17, 17C (Leuven)
Vrij rijzig woon-handelshuis met drie bouwlagen en bijkomende entresol, naar ontwerp van architect G. DECOCK en vergund in 1920.


Woon-handelspand in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 49, 49A (Leuven)
Woon-handelspand in wederopbouwstijl uit 1921, naar ontwerp van architect Th. Van Dormael. Halsgevel van bak- en natuursteen, met sobere neobarok- en neo-Lodewijk XV-inslag.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 5 (Leuven)
In 1921 heropgebouwd als handels- woonhuis door de Leuvense architect A. Devos en in 1950 gedeeltelijk aan de voorgevel hersteld na oorlogsteisteringen.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 16 (Leuven)
Heropgebouwd woon-/winkelhuis naar ontwerp van architect V. Joos van 1918, met natuurstenen gevelparement en een vrij ingehouden classicistisch geïnspireerde vormgeving met eigentijdse inbreng.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 34 (Leuven)
Woonwinkelhuis heropgebouwd in 1920. Rijk opgevat gevelfront met laatbarokke en classicistische invloeden en volledig voorzien van een natuurstenen parement.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 78 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1920 opgetrokken als winkel-woonhuis naar ontwerp van architect G. De Cock; verzorgd gevelfront met predominante neorégence-inslag.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 79 (Leuven)
Heropgebouwd winkel- woonhuis naar ontwerp van architect G. Decock en gedateerd 1920. Stijlvolle voorgevel met coloristisch materiaalgebruik en vormentaal en ornamentiek geënt op de renaissance.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 83 (Leuven)
Wederopbouwarchitectuur door architect A. Stevens in 1920 ontworpen in een afgeleide klassieke vormentaal.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 110, 110A (Leuven)
In 1921 ontworpen winkel-/woonhuis met vier bouwlagen en drie traveeën en een 18de-eeuws geïnspireerd eclectisch gevelfront.


Woonwinkelhuis in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 55 (Leuven)
In 1920 vergund woonwinkelhuis in wederopbouwstijl, ontworpen door de Leuvense architect G. Sterckx; gevel met stijlkarakteristieken die verwijzen naar de régence- en Lodewijk XV-stijl.


Woonwinkelpand in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 18 (Leuven)
Winkel-woonpand in wederopbouwstijl, opgetrokken volgens 1921 gedateerde plannen van architect J. Piron. De bak- en natuurstenen lijstgevel is geïnspireerd op de classicerende barokstijl.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.