Neoclassicistisch ensemble

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Ramstraat
Locatie Ramstraat 10-14, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch ensemble

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Architect Albert Delrue, een architect die zelf woonde op Zurenborg in de Kleinebeerstraat, ontwierp in 1890 een klein ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen in opdracht van "Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises". Deze in 1886 opgerichte maatschappij had als doel de woningbouw in Zurenborg te organiseren en nam daarvoor verschillende architecten onder de arm om reeksen huizen te bouwen in de gewenste stijl. Delrue werkte in Antwerpen in de twee laatste decennia van de 19de eeuw een bescheiden oeuvre uit van burgerhuizen op het Zuid, in de stationsbuurt en op Zurenborg.

Het ensemble bestaat uit drie huizen van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met dakkapellen. Dergelijke kleine reeksbouw is typisch voor het einde van de 19de eeuw: het centrale pand is meestal iets hoger en rijker uitgewerkt en wordt geflankeerd door twee identieke, al dan niet spiegelende huizen. Alle lijstgevels zijn bepleisterd en geschilderd, met de standaard elementen als daar zijn de hardstenen plint, houten kroonlijst op modillons, kordonlijsten, imitatievoegen op de begane grond. Het hoger opgetrokken middelste pand (12) heeft een centraal balkon en een fronton op consoles boven het centrale venster op de verdieping. In het fronton is de afbeelding van de kop van een ram weergegeven, verwijzend naar de straatnaam. Voorts fijne decoratie zoals diamantkoppen, cassettes onder de kroonlijst, een plantenfries boven de bovenvensters. De twee bovenvensters van de zijdelingse huizen zijn bekroond met een eenvoudig entablement. In de drie huizen hetzelfde detail in ijzerwerk in de borstweringen van de bovenvensters. Schrijnwerk overal vervangen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1890 # 528.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Ramstraat

Ramstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.