Gemeenteschool voor jongens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Pastoor Verhaegheplein
Locatie Pastoor Verhaegheplein 7-9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventaris Brugge - Deelgemeente Assebroek (geografische inventarisatie: 01-09-2004 - 31-03-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool voor jongens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Assebroek

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Koninklijk Besluit van 28/11/1978. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën. De drie linkertraveeën van het onderwijzershuis zijn afgebroken voor het bouwen, circa 1968, van het huis nummer 5. Lage halfvrijstaande woning in bruine baksteen. De muuropeningen zijn gevat in rechthoekige traveenissen met afgeronde hoeken, steunend op pilasters. Het huis was vroeger ook nog café, zie het opschrift "T VERRE ASSEBROEK" in het boogveld van de middelste travee. De blinde rechterzijgevel is opengewerkt met een blinde korfboognis.

  • DEGRANDE V., Historisch overzicht van 175 jaar gemeentelijk onderwijs te Assebroek (1794-1969), in Arsbroek, 2002, pagina's 16-18, 30.

Bron: Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie & Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Assebroek

Jacobus Roelofstraat, Kerklaan, Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

maakt deel uit van Pastoor Verhaegheplein

Pastoor Verhaegheplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.