erfgoedobject

Gemeenteschool voor jongens

bouwkundig element
ID: 77148   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77148

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool voor jongens
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Assebroek
  Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1978

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. Behoort tot het dorpsgezicht, beschermd bij Koninklijk Besluit van 28/11/1978. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën. De drie linkertraveeën van het onderwijzershuis zijn afgebroken voor het bouwen, circa 1968, van het huis nummer 5. Lage halfvrijstaande woning in bruine baksteen. De muuropeningen zijn gevat in rechthoekige traveenissen met afgeronde hoeken, steunend op pilasters. Het huis was vroeger ook nog café, zie het opschrift "T VERRE ASSEBROEK" in het boogveld van de middelste travee. De blinde rechterzijgevel is opengewerkt met een blinde korfboognis.

 • DEGRANDE V., Historisch overzicht van 175 jaar gemeentelijk onderwijs te Assebroek (1794-1969), in Arsbroek, 2002, pagina's 16-18, 30.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P.met medewerking van Vanwalleghem, A. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL20, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Assebroek

 • Is deel van
  Pastoor Verhaegheplein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeenteschool voor jongens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/77148 (Geraadpleegd op 28-01-2020)