erfgoedobject

Kapel voor G. Delacave en alle gesneuvelden van de streek

bouwkundig element
ID
78540
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78540

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Kapel voor G. Delacave en alle gesneuvelden van de streek", beschermd als monument bij M.B van 06.09.2002. Kleine kapel in blauwe hardsteen met rechthoekige plattegrond onder dito zadeldak met geprofileerde kroonlijst en bekronend kruis.

Kleine kapel in blauwe hardsteen met rechthoekige plattegrond onder dito zadeldak met geprofileerde kroonlijst en bekronend kruis. Rechthoekige ingang waarboven een rondbogig boogveld met de voorstelling 'Sint-Joris doodt de gevleugelde draak' in bas-reliëf. Blinde zijgevels wellicht oorspronkelijk gepolychromeerd met onder andere twee rondboogvenstertjes.

Interieur. Klein altaar met buste van het H. Hart en drie marmeren gedenkplaten met de uitgehouwen en vergulde opschriften: "Ter nagedachtenis van George Delacave en al de dapperen van deze streek in 1914-1918 gesneuveld", "A la mémoire de 1° Delacave Georges mort pour la patrie le 25 octobre 1914, à l’ age de 21 ans Chevalier de l’ Ordre de Leopold II avec palme, décoré de la Croix de guerre, de la médaille de l’Yser, de la Médaille de la victoire et de la Croix commémorative et 2° de tous les braves tombés en cet endroit" en "... eehtgenoot B. Deltombe".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 1836.
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden…, Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 386.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel voor G. Delacave en alle gesneuvelden van de streek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78540 (Geraadpleegd op 14-06-2021)