Hoeve d'Oude Schaapskooi

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Damse Vaart West
Locatie Damse Vaart West 6, Damme (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Damme (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve d'Oude Schaapskooi

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Sint-Christoffelhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 21-09-1962.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-1964.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Stadskern Damme

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1987.

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "d'Oude Schaapskooi". Hoeve met 20ste-eeuws woonhuis en losstaande schuur met schaapstal uit eind 18de-begin 19de eeuw aan de westzijde van het erf. Eertijds behorend bij de "Sint-Christoffelhoeve". Schuur heropgebouwd in 1970 wegens vervallen toestand. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. Hoeve thans ommuurd door lage bakstenen muur, witgeschilderd op gepekte plint met pijlers voorzien van piramidevormige spits; ijzeren toegangshek tot verhard erf. Betegelde stoep aan woonhuis.

Vrijstaand woonhuis in landelijke stijl. Witgeschilderde en verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig met straat); zwart geschilderde plint. Dubbelhuis met centraal grote puntgevel waarin rondbogige dakvensters en blinde oculus in top; kleine bolvormige bekroning. Getoogde muuropeningen; schrijnwerk met roedeverdeling. Betegelde onderdorpels. Luiken met bewaarde duimen en hang- en sluitwerk. Rondbogige toegang. Aan westzijde, lage aanbouw onder lessenaarsdak. Schuur uit eind 18de-begin 19de eeuw, heropgebouwd in 1970 omwille van vervallen toestand. Langgestrekte, éénlagige baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen); witgeschilderde straatgevels op gepekte plint. Vlechtingen aan noordzijgevel. Klimmende dakvensters met luik. Rechthoekige poort aan zuidzijde; getoogde staldeuren en kleine stalvensters. Natuurstenen bolbekroning op top van zuidpuntgevel. Aan erfzijde van de hoeve, nieuwe poorten en lagere aanbouw onder lessenaarsdak.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2006

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Damse Vaart West

Damse Vaart West (Damme)

maakt deel uit van Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)

maakt deel uit van Stadskern Damme

Burgstraat, Corneliestraat, Dammesteenweg, Damse Vaart West, Damse Vaart-Zuid, Haringmarkt, Jacob van...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.