Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
11700
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11700

Besluiten

Sint-Christoffelhoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 530

Beschrijving

De Sint-Christoffelhoeve met omgeving te Damme, is beschermd als landschap.Waarden

De Sint-Christoffelhoeve en haar omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)
Het graslandschap aan de Damse Vaart wordt gekenmerkt door de Sint-Christoffelhoeve en is gelegen binnen de 17de-eeuwse vestinggordel rond Damme.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Damse Vaart West 5 (Damme)
Minimaal opklimmend tot de 18de eeuw; hoeve reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen van 1845. Vrijstaand woonhuis langsheen de straat met stalgebouw aan de noordoostzijde en klein bijgebouwtje aan de zuidwestzijde van het erf. Witgeschilderde en verankerde bakstenen gebouwen op gepekte plint.


Hoeve d'Oude Schaapskooi

Damse Vaart West 6 (Damme)
Hoeve met 20ste-eeuws woonhuis en losstaande schuur met schaapstal uit eind 18de-begin 19de eeuw aan de westzijde van het erf. Eertijds behorend bij de "Sint-Christoffelhoeve". Schuur heropgebouwd in 1970 wegens vervallen toestand.


Molenaarswoning

Damse Vaart West 4 (Damme)
Molenaarshuis, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1920 op de plaats van een ouder molenaarshuis; thans gerenoveerd. Vrijstaand woonhuis met nieuw aangelegde voortuin waarrond laag bakstenen tuinmuurtje met ijzeren hek. Aan noordzijde, haaks op het woonhuis, losstaand witgekalkt stalgebouw.


Schellemolen

Damse Vaart West 3 (Damme)
De Schellemolen is een stenen beltmolen met doorgang, die in 1867 als koren- en oliemolen werd opgetrokken op de plaats waar in 1865 een houten staakmolen was omgewaaid. Reeds in 1438 was er sprake van een staakmolen op deze plek, voordien van een watermolen, die reeds in 1267 als banmolen wordt vermeld. 


Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)
Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De Sint-Christoffelhoeve is één van de weinige stadshoeves, gelegen binnen de 17de-eeuwse vestinggordel rond Damme. De hoeve stond eertijds in voor de bevoorrading van de bevolking bij langdurig beleg van de stad. Wellicht zogenaamd naar de Kleine Brugse Poort of de "Kristoffelpoort", heropgebouwd in 1448 op de rechteroever van de Reie.


Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

Damse Vaart West 2 (Damme)
Woonhuis met kunstsmederij en kopergieterij in grote tuin, opgetrokken volgens kadaster circa 1947 in opdracht van kunstsmid Frans Wiro van Hinsberg, die in 1959-1960 het 15de-eeuwse torenuurwerk van het stadhuis restaureert.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)
Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.