Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1964 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Damme
Straat Dammesteenweg, Damse Vaart West
Locatie Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/31006/201.1
  • DW000251
  • OW000437

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)

Het graslandschap aan de Damse Vaart wordt gekenmerkt door de Sint-Christoffelhoeve en is gelegen binnen de 17de-eeuwse vestinggordel rond Damme.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Damse Vaart West 5, Damme (West-Vlaanderen)

Minimaal opklimmend tot de 18de eeuw; hoeve reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen van 1845. Woonhuis beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Hoeve d'Oude Schaapskooi

Damse Vaart West 6, Damme (West-Vlaanderen)

Hoeve zogenaamd "d'Oude Schaapskooi". Hoeve met 20ste-eeuws woonhuis en losstaande schuur met schaapstal uit eind 18de-begin 19de eeuw aan de westzijde van het erf. Eertijds behorend bij de "Sint-Christoffelhoeve". Schuur heropgebouwd in 1970 wegens vervallen toestand. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Molenaarswoning

Damse Vaart West 4, Damme (West-Vlaanderen)

Molenaarshuis, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1920 op de plaats van een ouder molenaarshuis; thans gerenoveerd. Onderdeel van stadsgezicht beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1, Damme (West-Vlaanderen)

Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Windmolen Schellemolen

Damse Vaart West 3, Damme (West-Vlaanderen)

Koren- en oliemolen gelegen op kunstmatige heuvel aan de noordzijde van de Damse Vaart. Beschermd als monument bij R.B. van 20/07/1946. Onderdeel van stadsgezicht beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. In het gebied ten noorden van Schellemolen, is het natuurreservaat "De Oude Stadswallen" gelegen.

Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

Damse Vaart West 2, Damme (West-Vlaanderen)

Woonhuis met kunstsmederij en kopergieterij in grote tuin, opgetrokken volgens kadaster circa 1947 in opdracht van kunstsmid Frans Wiro van Hinsberg, die in 1959-1960 het 15de-eeuwse torenuurwerk van het stadhuis restaureert. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Christoffelhoeve met omgeving te Damme, is beschermd als landschap.

Waarden

De Sint-Christoffelhoeve en haar omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.