Beschermd cultuurhistorisch landschap

Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1964 tot heden

ID: 11700   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11700

Besluiten

Sint-Christoffelhoeve met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 530

Beschrijving

De Sint-Christoffelhoeve met omgeving te Damme, is beschermd als landschap.Waarden

De Sint-Christoffelhoeve en haar omgeving is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Christoffelhoeve met omgeving

Dammesteenweg, Damse Vaart West (Damme)
Het graslandschap aan de Damse Vaart wordt gekenmerkt door de Sint-Christoffelhoeve en is gelegen binnen de 17de-eeuwse vestinggordel rond Damme.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Damse Vaart West 5 (Damme)
Minimaal opklimmend tot de 18de eeuw; hoeve reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen van 1845. Woonhuis beschermd als monument bij M.B. van 13/10/1986. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Hoeve d'Oude Schaapskooi

Damse Vaart West 6 (Damme)
Hoeve zogenaamd "d'Oude Schaapskooi". Hoeve met 20ste-eeuws woonhuis en losstaande schuur met schaapstal uit eind 18de-begin 19de eeuw aan de westzijde van het erf. Eertijds behorend bij de "Sint-Christoffelhoeve". Schuur heropgebouwd in 1970 wegens vervallen toestand. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Molenaarswoning

Damse Vaart West 4 (Damme)
Molenaarshuis, opgetrokken volgens kadaster in de jaren 1920 op de plaats van een ouder molenaarshuis; thans gerenoveerd. Onderdeel van stadsgezicht beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)
Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Windmolen Schellemolen

Damse Vaart West 3 (Damme)
Koren- en oliemolen gelegen op kunstmatige heuvel aan de noordzijde van de Damse Vaart. Beschermd als monument bij R.B. van 20/07/1946. Onderdeel van stadsgezicht beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987. In het gebied ten noorden van Schellemolen, is het natuurreservaat "De Oude Stadswallen" gelegen.


Woonhuis Polderoord met kunstsmederij en kopergieterij

Damse Vaart West 2 (Damme)
Woonhuis met kunstsmederij en kopergieterij in grote tuin, opgetrokken volgens kadaster circa 1947 in opdracht van kunstsmid Frans Wiro van Hinsberg, die in 1959-1960 het 15de-eeuwse torenuurwerk van het stadhuis restaureert. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.