Gedenkzuil voor de 4de, 23ste, 24ste Linie, 7de Artillerie- en 7de Genieregiment

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat 23e-Liniestraat
Locatie 23e-Liniestraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil voor de 4de, 23ste, 24ste Linie, 7de Artillerie- en 7de Genieregiment

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

23e-Liniestraat z.nr./ 7e-Artilleriestraat. Gedenkzuil voor de 4de, 23ste, 24ste Linie, 7de Artillerie- en 7de Genieregiment, herinnerend aan het eindoffensief van 28 september 1918 ("Bos van Houthulst"). Ontwerp van architect Jos Vander Schaeghe (Brugge) en diens medewerker Hon. Levecque, uitvoering in hardsteen door H. Delfosse (Ecaussines), cf. gesigneerd. Ingehuldigd op 11 september 1949.

Vierkante, naar boven toe versmallende zuil op platform. De zuil is bekroond met een helm, en een palm- en lauwerkroon.
Vlakreliëf aan de voorzijde: kruis, opschriften "1914-1918", "DE OVERLEVENDEN VAN HET 4DE EN 24STE LINIEREGIMENT AAN HUN GLORIERIJKE DODEN 11.9.49" (idem aan de achterzijde, tekst in het Frans). Vlakreliëf aan de rechter zijde: "HET BOS VAN HOUTHULST WERD VEROVERD DOOR DE 4 DE 23 STE EN 24 STE LINIEREGIMENTEN 7 DE ART EN HET 7 DE RG VAN DE GENIE" (vertaling aan linker zijde).

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen. Deel 2, Brugge, 1995, p. 132.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van 23e-Liniestraat

Houthulst (Houthulst)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gedenkzuil voor de 4de, 23ste, 24ste Linie, 7de Artillerie- en 7de Genieregiment [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79405 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.