Drie Duitse bunkers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Iepersteenweg
Locatie Iepersteenweg zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie Duitse bunkers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Iepersteenweg z.nr. (gelegen in weide bij hoeve nr. 87). Eén intacte Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog en twee restanten van Duitse betonconstructies.
Ten westen van de weg Woumen - De Kippe (gehucht van Merkem) bouwden de Duitsers gedurende de Eerste Wereldoorlog een aantal stellingen (zie ook onder Iepersteenweg z.nr., bij nr. 75 en Heugstraat z.nr., bij nr. 14) uit, deel uitmakend van de z.g. "Brabantlinie" of de eerste Duitse linie. Iets ten zuiden van deze constructies bevond zich een aftakking van de smalspoorweg langs de Iepersteenweg, aftakking naar "Luigem" (Merkem) en de Drie Grachten (Noordschote, Lo-Reninge).
Vrijstaande bovengrondse betonconstructie onder nagenoeg vlak dak. Het beton werd gegoten tegen een houten bekisting. Aan noordwestzijde, restanten van aangebouwde muur met uitsparingen, wellicht een deel van een nu verdwenen gebouw. Aan de zuidoostzijde, deuropening die via een korte gang toegang verschaft tot twee ruimtes. Aan de noordoostzijde twee grote en twee kleinere muuropeningen. Binnenin, tal van uitsparingen waarin soms nog hout aanwezig. Van de twee restanten van Duitse betonconstructies staan enkel nog stukken van muren overeind. Voor de ene constructie werden stukken beton, gewapend met ijzer gegoten tegen een houten bekisting. Bij de andere constructie werd een bestaand bakstenen gebouw gebruikt om het beton tegen te gieten.

INVENTAR1ISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Iepersteenweg (Jonkershoven)

Iepersteenweg (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.