Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Merkemstraat
Locatie Merkemstraat zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Houthulst (adrescontroles: 08-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).
  • Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek (geografische inventarisatie, thematische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Merkemstraat z.nr. (ter hoogte van huis nr. 8). Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog. Volgens Duitse militaire stafkaarten gaat het om een z.g. 'Understand' die deel uitmaakte van de "Roonehoek-Riegel". Deze 'Riegel' of stelling was ontworpen om het dorpscentrum van Houthulst waar talrijke militaire installaties gelegen waren te beschermen tegen een geallieerde opstoot vanuit het zuiden.
Halfondergrondse betonconstructie met rechthoekig grondplan. Het beton werd gegoten tegen een houten bekisting. Gebogen dak dat aan de zuidkant een voltreffer te verwerken kreeg (later dichtgemaakt). Deuropening aan de oostzijde, vensteropening aan de zuidzijde. Binnenin rechthoekige ruimte met effen plafond. Diverse haken, ijzers en uitsparingen.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Missiaen, Halewijn & Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Merkemstraat (Jonkershove)

Merkemstraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.