erfgoedobject

Gedenkplaat

bouwkundig element
ID: 79592   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79592

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gedenkplaat
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Merkem
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kouterstraat z.nr. Gedenkplaat aangebracht tegen de gevel van het voormalige gemeentehuis ter nagedachtenis aan de deelname van het 1ste regiment 4de jagers te voet aan de "Slag van Merkem" op 17 april 1918 (Eerste Wereldoorlog).
Deze slag maakte deel uit van het z.g. "Lente-offensief" waarbij de Duitse troepen nog een laatste poging ondernamen om de kanaalhavens te veroveren. Nadat een eerste poging richting Amiens (21 maart-4 april 1918) strandde, volgde een tweede poging vanaf 9 april ter hoogte van de Ieperboog met de bedoeling de stad Ieper in de ‘tang’ te nemen. Ten noorden van deze boog vond de z.g. "Slag van Merkem" (17 april 1918) plaats waarbij het Duitse offensief te Merkem door de Belgische troepen werd afgeslagen (cf. historische inleiding). In de z.g. "Slag van Merkem" sneuvelden meer dan vierhonderd soldaten en vielen vele gewonden. Koning Albert schonk de Leopoldsorde aan de vaandels van het 9de Linie en het 1ste Jagers te voet en aan alle regimenten die aan de slag hadden deelgenomen gaf hij het recht de naam Merkem in hun vaandels te dragen (het 9de, het 11de, het 12de, het 13de, het 14de en het 19de Linieregiment, het 1ste en het 4de jagers te Voet, het 3de, het 9de en het 15de Artillerieregiment, de batterijen van het 1ste, het 7de en het 10de Artillerieregiment en het 1ste en het 2de Artillerieregiment).

Kleine rechthoekige bronzen gedenkplaat met trapeziumvormige zijstukken met in vlakreliëf resp. Nederlands- en Franstalige opschriften: "MERKEM 17-4-1918", "1ER 4E JAGERS TE VOET", "1914-1918". Een volplastisch zwaard steekt schuin in deze plaat.

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek" en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
JACOBS M., Zij die vielen als helden…Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 242.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol


Relaties

 • Is deel van
  Gemeentehuis van Merkem

 • Is deel van
  Kouterstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gedenkplaat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79592 (Geraadpleegd op 29-11-2020)