erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

bouwkundig element
ID
81830
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81830

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van vier woningen van respectievelijk drie/twee, twee, twee en twee/drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk vier lage huizen, opgetrokken tussen 1811 en 1830 op de plaats van (de afgebroken?) faiencefabriek Pulinx sr. Later uitgebreid met een vijfde pand aan kant van Bakkersreitje en in 1882 samen verhoogd met één bouwlaag. Gerestaureerd in derde kwart 20ste eeuw onder meer sloop van linker woning en vervangen door aanbouw onder lessenaarsdak. Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevels uit 19de eeuw; bepleisterde plint. Oorspronkelijk kleinere deuropeningen, vergroot in 1882. Rechthoekige vensters. Zijgevel nummer 63: verankerde puntgevel met sporen van de vroegere dakhelling zie bouwnaden; ook gedichte rondboognis met afgeschuinde dagkanten, die oorspronkelijk venster bevatte; sporen van nis en segmentboogvormige ontlastingsboog die deels het gedicht en voorheen beluikt venster overspant.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002007.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 136 en 216/1882.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 11 (onder nummer 67).
  • VAN DEN ABEELE A. 1986: De faiencefabriek aan het Minnewater te Brugge (1750-1818), Handelingen voor het Genootschap voor Geschiedenis CXXIII.1-2, 61-105.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004

Aanvullende informatie

Herbestemd tot sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor de huisvesting.
Auteurs : Vandeweghe, Evert, Verhelst, Julie
Datum: 23-12-2015

Relaties

  • Is deel van
    Arsenaalstraat

  • Is deel van
    Minnewater en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eenheidsbebouwing van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81830 (Geraadpleegd op 12-06-2021)