Saswachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijngaardplein
Locatie Wijngaardplein 13, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Saswachtershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Saswachterswoning

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beschrijving

Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand. Dubbelhuis van vier + één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Afgebeeld op een "Caerte figuratif… (sic)" getekend door beeldhouwer-architect H. Pulinx sr. in 1737. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1920-1930 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge): gevel wordt in neo-Brugse trant hersteld onder meer rechthoekige deur vervangen door korfboogpoortje met bovenlicht, aanbrengen van lateien boven vensters, vernieuwen van ontlastingsbogen boven de topvensters van de zijgevel en verbouwing van de bijgebouwen. "Kunstige Herstelling" van 1939 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge): sloop en herbouwen van de bijgebouwen aan tuinzijde.

Verankerde, bakstenen lijstgevel, gecombineerd met Euvillesteen als restauratiesteen in 1920-1930. Gevel afgezoomd door uitkragende tudorboogfries op kleine, in 1930 vernieuwde consoles ter hoogte van het entablement. Twee neogotisch getinte dakkapellen (in plaats van vier voorzien op restauratieplan van 1930. Korfboogingang met afgeschuinde dagkanten onder gedeeld bovenlicht met gekoppelde ontlastingsboogjes en open voeg. Kruiskozijnen met afgeschuinde dag- kanten, op begane grond onder dito gekoppelde ontlastingsboogjes. Vensters overal met glas in lood.

Linker zijgevel: dito kruiskozijnen, op begane grond onder nis afgesloten door twee spitsboognissen; op de bovenverdieping met ontlastingsboog met open voeg. In topstuk, een dichtgemetselde, een open en een beluikt bolkozijn; in linker travee, blind bolkozijn met oorspronkelijke middenstijl.

Rechter zijgevel bewaart voormalige, met natuursteen afgeboorde gleuf waarin de sluis zich eertijds bewoog. Voorts twee kleine vensters met vernieuwde latei en fijne rollaag. Verschillende sporen van oudere openingen. Veelhoekige schoorsteenschacht op rechthoekige basis.

Achterbouw in neobarok geïnspireerde stijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002007.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 19/1865, nr. 147/1930, nrs. 639 en 695/1939.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, juli 1977.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 199-200.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 438.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 32.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijngaardplein

Wijngaardplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.