erfgoedobject

Begijnenhuis

bouwkundig element
ID
82313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82313

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen en Vlaamse pannen), 16de-17de eeuw. Restauratie in 1997. Lijst- en tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Rechthoekige deur en vensters.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie met schaar- en nokgebinte.

Bezoekerstoegang tot het monasterium aansluitend bij de kloostergang, gesitueerd achter de panden nummers 24-28, kloostergebouwen van 1937-1938 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) met aan de noordzijde dwarsvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) en vierzijdige toren onder tentdak tegen de eindgevel, historiserende stijl.

Door de ommuurde kloostertuin met boomgaard, bloemen- en moestuin loopt een grachtje.

Ter hoogte van Professor Dr. J. Sebrechtsstraat bakstenen poortgebouw met tudorboogpoort met afgeschuinde dagkanten; gevelsteen met opschrift "KLOOSTER / TEN WIJNGAARDE" is in 2002 hermetseld.

Interieur. In de recreatiezaal in de dwarsvleugel laatgotische schouw met boodschap van Maria afkomstig uit een ander pand van het Begijnhof.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 21-22.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82313 (Geraadpleegd op 12-06-2021)