Twee begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 48-50, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beschrijving

Twee breedhuizen van respectievelijk vier en twee traveeën en twee bouwlagen onder gezamenlijk zadeldak (Vlaamse pannen), in de middeleeuwen één gebouw, wellicht teruggaand tot 13de-14de eeuw, zie gebinte, waarschijnlijk circa 1600 opgesplitst, zie dwarsmuur en schoorsteen en verbouwd onder meer zie linker zijgevel; eerste kwart van de 20ste eeuw: ingrijpende restauratie van de zijgevels. Restauratie in 1994. Lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, bij nummer 48 in 18de-19de eeuw verbouwd tot vier traveeën; bij nummer 50 zijn oudere bouwfasen nog afleesbaar: op de bovenverdieping klein segmentboogvenster van de oudste bouwfase, bolkozijn met terugliggende latei op de begane grond, getralied kelderraam in rechthoekige nis en deur met afgeschuinde dagkanten. Linker zijgevel: verankerde bakstenen puntgevel van drie traveeën, in het vierde kwart van de 19de eeuw, eerste kwart van de 20ste eeuw gerestaureerd. Steekboogvensters en luik met bolkozijn waarboven gekoppelde tudor- en korfboognissen, rechthoekige topvenster in tudorboognis; afgeschuinde dagkanten. Rechter zijgevel: verankerde bakstenen tuitgevel uitlopend in schoorsteenschacht met versmallend rookkanaal over de hele gevelhoogte, op de rechter hoek uitkragende schoorsteenschacht, waarschijnlijk vierde kwart 19de eeuw – eerste kwart 20ste eeuw. In de geveltop segmentboogvormige luikopeningen van oudste bouwfase. Sporen van oudere openingen onder meer blinde spitsboogopening met getralied keldervenster. Op de bovenverdieping van voor- en linker-zijgevel zijn nog smeedijzeren haken bewaard. De achtergevel is een sterk verbouwde lijstgevel van verankerde baksteen; sporen van vensters uit de oudste bouwfase en recentere muuropeningen.

Interieur. Bewaarde balklagen. Op begane grond van nummer 50 gereconstrueerde muurstijl op console van Doornikse steen en met korbeel. Op de bovenverdieping meerdere kaarsnissen met driepassen. Dakconstructie: doorlopende 14de-eeuwse(?) sporenkap oorspronkelijk verbonden met dubbele hanenbalken en met voetbalken en blokkelen, telmerken, ondersteunende schaargebinten uit 16de-17de eeuw. Nummer 48: laatgotische schouw met gebeeldhouwde hoofden.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976; Nota, 10 mei 1993.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 24.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.