erfgoedobject

Laatclassicistisch herenhuis

bouwkundig element
ID: 82362   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82362

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatclassicistisch herenhuis, dubbelhuis op T-vormige plattegrond; zeven traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); vleugel uit de eerste helft van de 19de eeuw aan de straat en haaks hierop een 16de-17de-eeuwse vleugel aan de tuinzijde. De bouwaanvraag van 1833 stelt een voorgevel van zes traveeën voor: twee linker traveeën slechts met twee bouwlagen en onversierde gevel, de vier rechter traveeën, zei huidige toestand. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1989 naar ontwerp van architecten G. Vandenabeele en K. Lantsoght (Brugge): hermaken onder de kroonlijst van de verdwenen geprofileerde lijst met tandmotief, nieuwe kleurstelling met grijs voor de onder- en terracotta voor de bovenbouw. Bepleisterde lijstgevel boven grijze plint. Horizontalisme door imitatievoegen op de begane grond, uitstralend boven de deur, belijnende kordons, paneelwerk en doorlopende band op de mezzanino afgelijnd door een entablement met blanco fries en kroonlijst. Rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling en geprofileerde grijsbeschilderde omlijsting op de bovenverdieping. Rondboogdeur met arduinen omlijsting gevat in rechthoekige nis; rechthoekige garagepoort. Nis op console met engelfiguurtje en bekronend driehoekig fronton in 1905 aangebracht tussen vijfde en zesde travee; onder aan jaartallen 1844-1904; Mariabeeld met Kind, kopie van 1938 door beeldhouwer A. De Wispelaere van het in de Sint-Salvatorskerk bewaarde beeld van P. Pepers (1776). Tuinvleugel met verankerde bakstenen lijstgevels met op de hoek restant van een steunbeer; rechthoekige 19de-eeuwse vensters, sporen van oudere openingen.
Interieur. Bewaarde balklagen in de tuinvleugel, dakconstructie met twee schaargebinten, telmerken.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1977.
  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1436/1987.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 10/1833, nr. 102/1905.
  • CONSTANDT L., Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993., 1994, p. 154.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Laatclassicistisch herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82362 (Geraadpleegd op 12-08-2020)