erfgoedobject

Oud waterhuis

bouwkundig element
ID
82443
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82443

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oud waterhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Oud waterhuis
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oud waterhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Gelegen op de binnenvesten tussen de voormalige Boeverie- en Smedenpoort recht tegenover de Fonteinstraat.

Geleidelijk aan tot stand gekomen: 1288: bouwen van een waterhuis of een waterkasteel. 1405-1406: uitvoeren van verbeteringswerken aan deze constructie.1412-1413: aanbrengen van afsluitingskraan. 1432-1433: noodzakelijk onderhoud en herstellingen. De dakkap werd grondig nagezien en vernieuwd. 1466: uitvoeren van belangrijke herstellingswerken aan de gemetselde constructie. Optrekken van een nieuwe gevel en zijmuur en grotendeels herbouwen van het geheel. 1562: de kaart van Marcus Gerards (1562) toont de omvang van de constructie die bestond uit verschillende gebouwen. Oorspronkelijk was het gebouwtje voorzien van een waterrad met emmers dat het water vanuit de binnenvaart in een grote pijpleiding bracht. 1759: volgens A. Duclos werd het "werktuig" naar de buitenvesten verplaatst en werd daar herbouwd als "nieuw waterhuis" volgens plannen van de Henegouwse ingenieur Joachim Chalon. Vanaf de 18de eeuw kwam het water uit de buitenvaart. Het gebouw op de binnenvesten wordt verder gebruikt als waterreservoir ten behoeve van het voormalige, openbare slachthuis op het huidige Beursplein. 1957: het "oud waterhuis" verliest zijn functie als waterreservoir met de verhuis van het slachthuis buiten de stad. 1994: restauratie van het waterhuis.

Het "oud waterhuis" is door middel van buizen verbonden met het pompstation aan de overzijde van de vestingsgracht. Verankerde bakstenen constructie onder zadeldak (leidakpannen). Overkragende bovenverdieping aanzettend op spitsboogfries met versierde figuratieve consoles. Rechthoekige muuropeningen, in de top gevat in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. Interieur. Op de bovenverdieping een ijzeren, geklonken drukvat en aan- en afvoerpijpen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000565.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

 • Is deel van
  Hendrik Consciencelaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oud waterhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82443 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.