Oud waterhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hendrik Consciencelaan
Locatie Hendrik Consciencelaan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Oud waterhuis

Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1993.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oud waterhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2016.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op de binnenvesten tussen de voormalige Boeverie- en Smedenpoort recht tegenover de Fonteinstraat.

Geleidelijk aan tot stand gekomen: 1288: bouwen van een waterhuis of een waterkasteel. 1405-1406: uitvoeren van verbeteringswerken aan deze constructie.1412-1413: aanbrengen van afsluitingskraan. 1432-1433: noodzakelijk onderhoud en herstellingen. De dakkap werd grondig nagezien en vernieuwd. 1466: uitvoeren van belangrijke herstellingswerken aan de gemetselde constructie. Optrekken van een nieuwe gevel en zijmuur en grotendeels herbouwen van het geheel. 1562: de kaart van Marcus Gerards (1562) toont de omvang van de constructie die bestond uit verschillende gebouwen. Oorspronkelijk was het gebouwtje voorzien van een waterrad met emmers dat het water vanuit de binnenvaart in een grote pijpleiding bracht. 1759: volgens A. Duclos werd het "werktuig" naar de buitenvesten verplaatst en werd daar herbouwd als "nieuw waterhuis" volgens plannen van de Henegouwse ingenieur Joachim Chalon. Vanaf de 18de eeuw kwam het water uit de buitenvaart. Het gebouw op de binnenvesten wordt verder gebruikt als waterreservoir ten behoeve van het voormalige, openbare slachthuis op het huidige Beursplein. 1957: het "oud waterhuis" verliest zijn functie als waterreservoir met de verhuis van het slachthuis buiten de stad. 1994: restauratie van het waterhuis.

Het "oud waterhuis" is door middel van buizen verbonden met het pompstation aan de overzijde van de vestingsgracht. Verankerde bakstenen constructie onder zadeldak (leidakpannen). Overkragende bovenverdieping aanzettend op spitsboogfries met versierde figuratieve consoles. Rechthoekige muuropeningen, in de top gevat in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. Interieur. Op de bovenverdieping een ijzeren, geklonken drukvat en aan- en afvoerpijpen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000565.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de...

maakt deel uit van Hendrik Consciencelaan

Hendrik Consciencelaan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.