Drie godshuizen bij godshuis Blindekens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kammakersstraat
Locatie Kammakersstraat 21-23, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie godshuizen bij godshuis Blindekens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Godshuis Blindekens: godshuizen

Deze bescherming is geldig sinds 22-12-1982.

Beknopte karakterisering

Typologiegodshuizen
Datering17de eeuw, vanaf 1975
Betrokken personen

Beschrijving

Drie lage woningen die nu deeluitmaken van het godshuis "Blindekens". Vermoedelijk houden ze verband met de stichting van broeder Pieter vanden Driessche in 1667. Telkens twee traveeën onder zadeldak (bij nummers 27-29 tegelpannen, bij nummer 31 Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Oorspronkelijk haast blinde gevel aan de straat, enkel voorzien van korfboogdeuren, telkens met afgeschuinde dagkanten. Huidig uitzicht bepaald door restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge). Verankerde bakstenen lijstgevels, bij nummers 27-29 gemarkeerd door een puntgevel met vlechtingen, twee rondbogige zoldervensters met afgeschuinde dagkanten, onder een gedichte opening of nis. Nummer 31 is een Vlaamse gevel waarvan het rechthoekig zoldervenstertje in rondboognis is opgenomen in een per baksteenlaag getrapte tuitgevel.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000438.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156-157.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kammakersstraat

Kammakersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.