erfgoedobject

Godshuis Blindekens

bouwkundig element
ID
82489
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82489

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig godshuis "BLINDEKENS". Gebouwd als uitbreiding van de gelijknamige stichting met kapel aan de Kreupelenstraat. Opklimmend tot de 17de eeuw; latere aanpassingen onder meer herbouwen van dakkapellen en verlagen van vensters. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge). Rij van vier lage woningen met verankerde Vlaamse gevel van baksteen, witbeschilderd boven een zwarte plint, telkens twee traveeën onder zadeldak (leipannen). Muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Rechthoekige vensters en korfboogdeuren. Dakvensters: bij nummer 19 luikopening in rondboognis met afgeschuinde dagkanten en een driepas; bij nummer 23 luikopening in een rondboognis.

Interieur. Grosso modo bewaarde moerbalken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1976.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 39.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Blindekens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82489 (Geraadpleegd op )