Godshuis Blindekens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kammakersstraat
Locatie Kammakersstraat 19-25, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Blindekens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen Blindekens, Marius Voet en Van Paemel

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Typologiegodshuizen
Datering17de eeuw, vanaf 1975
Betrokken personen

Beschrijving

Voormalig godshuis "BLINDEKENS". Gebouwd als uitbreiding van de gelijknamige stichting met kapel aan de Kreupelenstraat. Opklimmend tot de 17de eeuw; latere aanpassingen onder meer herbouwen van dakkapellen en verlagen van vensters. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge). Rij van vier lage woningen met verankerde Vlaamse gevel van baksteen, witbeschilderd boven een zwarte plint, telkens twee traveeën onder zadeldak (leipannen). Muuropeningen met afgeschuinde dagkanten. Rechthoekige vensters en korfboogdeuren. Dakvensters: bij nummer 19 luikopening in rondboognis met afgeschuinde dagkanten en een driepas; bij nummer 23 luikopening in een rondboognis.

Interieur. Grosso modo bewaarde moerbalken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1976.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 39.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 156.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kammakersstraat

Kammakersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.