Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Sint-Annarei
Locatie Sint-Annarei 11, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Uit de 17de eeuw met latere 19de-eeuwse aanpassingen, zie muuropeningen. Huidig uitzicht resultaat van een consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1981 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge) waarbij de deurtravee en de erkervormige uitbouw een nieuwe vormgeving krijgen. De windwijzer met voorstelling van een architect en de deurknop zijn creaties van beeldhouwer J. Claerhout (Brugge). Realisatie meermaals gelauwerd: "Maskensprijs" in 1981 en in 1982 de prijs van de "Vereniging van Historische Steden" en de "Baksteenprijs voor architectuur". Verankerde bakstenen lijstgevel met rechts een trapgevel (6 treden + topstuk en windwijzer). Rechthoekige muuropeningen met bewaarde afgeschuinde dagkanten en op de bovenverdieping sporen van vroegere rode bakstenen ontlastingsbogen, in de top gevat in rondboognis met rollaag van rode baksteen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1982.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 60/1980.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 332.
  • MOERMAN K., Vier architecten te Brugge. Charles Vermeersch, Philip Cardinael-Luc Laloo, Eugène Vanassche, Erik Van Biervliet, Tielt, 1983, p. 106-117.
  • VAN HOOFF D., VAN DER WERF J., GOETHALS G., Langs moderne architectuur (1945 - heden). Architectuurroutes in Nederland en Vlaanderen, 1994, p. 214.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Annarei

Sint-Annarei (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.