Obelisk voor oorlogsslachtoffers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Dentergem
Deelgemeente Wakken
Straat Wapenplaats
Locatie Wapenplaats zonder nummer, Dentergem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dentergem (adrescontroles: 07-10-2007 - 07-10-2007).
  • Inventarisatie Dentergem (geografische inventarisatie: 08-01-2006 - 01-01-2007).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Obelisk voor militaire en burgerlijke slachtoffers beide wereldoorlogen en politieke gevangenen WO II

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wakken

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Obelisk voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen en voor de politieke gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. De obelisk is opgenomen binnen het beschermde dorpsgezicht van Wakken, beschermd bij M.B. van 14/01/1998.

Het monument is omgeven door bloemperken afgeboord met een metalen hekken gevat tussen arduinen hoekpijlertjes. Achter het monument staat een linde.

Arduinen obelisk op een geprofileerde sokkel, met aan de voet vier halfronde bloembakken. Opschriften op de sokkel "AAN ONZE/ DAPPERE ZONEN/ GESNEUVELD/ VOOR HET/ VADERLAND", "E.M.M.", "OORLOG 1914-1918", namen van de gesneuvelden, burgerlijke slachtoffers en politieke gevangenen. Gevelsteen met naam van de uitvoerder "URBAIN DEVOS BOUWKUNDIGE/ AUDENAARDE". De obelisk is aan de voet en de top gegroefd, daartussen een bas-reliëf van een oorlogstrofee met afbeelding van het wapenschild van Wakken met helm en een gekruiste sabel en geweer. Banderol met opschrift "EENDRACHT MAAKT MACHT".

  • ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW2039.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden...Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1996, p. 414.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2007

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wakken

Kapellestraat, Kasteeldreef, Kraaistraat, Mandelstraat, Oostdreef, Wapenplaats (Dentergem)

maakt deel uit van Wapenplaats

Wapenplaats (Dentergem)

is gerelateerd aan Vredesboom

Kapellestraat zn, Wapenplaats zn (Dentergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.