erfgoedobject

Provinciaal domein Den Blakken met villa Den Blakken

bouwkundig / landschappelijk element
ID
85128
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85128

Juridische gevolgen

Beschrijving

Provinciaal domein Den Blakken met villa "Den Blakken", vroeger gekend als villa "Les Mélèzes", beschermd als landschap bij Ministerieel Besluit van 08.06.1995. Villa heden ingericht als cafetaria - restaurant bij provinciaal domein. Beschermd landschap kloksgewijs begrensd door de Wegvoeringstraat, de Warandestraat en de villapercelen ter hoogte van de Reuzen- en Den Blakkenlaan.

Provinciaal domein ingericht in het als landschap beschermde duingebied "De Blakken - Speelbos", gekenmerkt door het specifieke reliëf van nog bewaarde stuifduinen en heideveldjes. Dit duingebied is een relict van de oorspronkelijk veel uitgestrektere Warandeduinen, zie aangeduid op de Poppkaart van rond 1860 en historische kaarten. Geldt als één van de best bewaarde restanten van stuifduinmassieven langs de Schelde in Oost-Vlaanderen. Daarenboven heeft het domein, waarvan het "Speelbos" de kern is een zeer belangrijke floristische en vegetatiekundige waarde. Het domein is door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen begin de jaren 1990 ingericht als een promotiecentrum voor de Wetterse sierplanten- en rozenteelt gegroepeerd rond een aantal thematuinen en arboretum. De tuin werd aangelegd door tuinarchitect en docent aan het Scheppersinstituut, Wim Vidts.

Wat achterin en hoger gelegen villa "Den Blakken", gebouwd in opdracht van de heer Cordonnier, zaakvoerder van de gelijknamige breigoedfabriek in de Schoolstraat en eertijds gekend als villa "Les Mélèzes" (de lorken). Gebouwd naar een ontwerp van architect Adolphe Staatje (Brussel) in 1930-1931, volgens een gesigneerd en gedateerd bouwplan en het opschrift "AD. Staatje/ Architecte/ 1931/ Bruxelles" in de linker hekpijler van de concaaf geplaatste bakstenen afsluitingsmuur. Slecht leesbare naam van de aannemer uit Wetteren in de hekpijler rechts.

Grote villa in cottage- of Normandische stijl. Verspringende volumes van één en twee bouwlagen onder zeer steil snijdend schilddak en lagere zadeldaken (leipannen) met verschillende nokhoogtes en diverse dakkapellen. Overstekende houten kroonlijsten met cassetten op consoles. Parement van rode baksteen in decoratief metselwerk met verwerking van hout en gepleisterde vlakken in de hoger opgaande puntgeveltoppen. Merkwaardige centrale inkompartij aan de straatzijde, aan een uitwaaierende tweedelige bakstenen trap van zes + twee treden. Brede gedrukte rondbogige voordeur onder een ver overstekende luifel op houten consoles onder een horizontaal doorlopend vensterregister. Middenrisaliet aan weerszij geflankeerd door een afgeschuinde venstertravee hoger oplopend in een steile puntgevel. Zeer verzorgd schrijnwerk bestaande uit rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling; driezijdig geplaatst op de bovenverdieping onder een blind boogveld. Achtergevel met opmerkelijke deels gemetste pergola aan een bakstenen trappenpartij, uitkijkend over een fraai landschap.

 • Gemeentearchief Wetteren, Bouwplannen, IV.
 • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, Archief.
 • De oude kousenfabriek Cordonnier in de Schoolstraat, Open Monumentendag Wetteren, Wetteren, 2009.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2003

Aanvullende informatie

De aannemer van de villa, wiens naam slecht leesbaar op de hekpijler van de villa is vermeld, was de Wetterse aannemer Adolf Emmanuel Kennivé.

 • Informatie verkregen van Dora Kennivé, dochter van Adolf Emmanuel Kennivé (juni 2017).
Datum: 16-06-2017

Relaties

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Cirkelvormige hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van populier Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Omvat
  Hakhoutstoof van zomereik Speelbos

 • Is deel van
  Wegvoeringstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Provinciaal domein Den Blakken met villa Den Blakken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/85128 (Geraadpleegd op 23-06-2021)