Resultaten gebeurtenissen

< Ga naar zoekformulier

Resultaten gebeurtenissen

533 resultaten


ID: 211767 | radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen

tot
Snoeckstraat (Beveren)
De onderzoekszone voor de opgraving bevatte het woonstalhuis, twee palenclusters en een breder wordende gracht.


ID: 1072925 | radiokoolstofdatering, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Opvelpsestraat (Bierbeek)
Archeologische opgraving naar aanleiding van de aanleg van een nieuwbouwwijk.


ID: 184565 | radiokoolstofdatering

Onbekend
Bilzen (Bilzen)


ID: 1076895 | radiokoolstofdatering, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Eikaart 7 (Bilzen)
Op basis van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek (gerapporteerd in archeologienota ID 435718) werd een programma van maatregelen opgesteld voor een archeologische vlakdekkende opgraving.


ID: 1073149 | radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, archeobotanisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sterappelstraat (Bilzen)
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is besloten om het centrale deel van het plangebied nader te onderzoeken door middel van een archeologische opgraving.


ID: 1075303 | palynologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, radiokoolstofdatering, materiaalstudie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
De opgraving werd uitgevoerd van 12 augustus tot en met 10 september 2019.


ID: 1076414 | materiaalstudie, optisch gestimuleerde luminescentiedatering, radiokoolstofdatering, dendrochronologisch onderzoek, zaden- en vruchtenonderzoek, anthracologisch onderzoek, houtonderzoek, palynologisch onderzoek, metaaldetectie, archeologische opgravingen

tot
Oudeweg (Bocholt)
In totaal werd een oppervlakte van 17 200 m² onderzocht in 6 werkputten.


ID: 1075346 | radiokoolstofdatering, archeologische opgravingen

tot
Reppelerweg (Bocholt)
Na afronding en bekrachtiging van het vooronderzoek met ingreep in de bodem werd een klein deel van het terrein geselecteerd voor een vervolgonderzoek in de vorm van een vlakdekkende opgraving.


ID: 1082467 | natuurwetenschappelijk onderzoek, vlakopgravingen, radiokoolstofdatering, diatomeeënonderzoek, palynologisch onderzoek

tot
Mussenhoevelaan (Boechout)
Vlakdekkende opgraving van 12.000m2 ter aanleiding van een verkaveling aan de Mussenhoevelaan. Het op te graven gebied betrof een grootte van 1,86 ha. Dit werd in twee fases opgedeeld, deze gebeurtenis heeft betrekking tot fase 2.


ID: 1073263 | radiokoolstofdatering, vlakdekkende opgravingen, fysisch-antropologisch onderzoek, archeologische opgravingen

tot
Sint-Bavoplein (Boechout)
In maart 2018 en in januari 2019 werd naar aanleiding van geplande wegenis- en rioleringswerken een archeologische opgraving uitgevoerd aan het Sint-Bavoplein in Boechout. De advieszone had een oppervlakte van 6.568 m².