Persoon

D'Hespeel, Ronny

ID: 2663   URI: https://id.erfgoed.net/personen/2663


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Ateliers van de gistfabriek

's-Gravenstraat 51-69, Komvest 116, 116A (Brugge)
Voormalige ateliers van de Gistfabriek, van 1913-1915 en doorlopend tot de 's Gravenstraat. Dwarsgebouwen met versierde bakstenen topgevels worden in 1997 tot lofts verbouwd naar ontwerp van architect R. D'Hespeel (Brugge) met toevoeging van spiraalvormige oprit en beeldhouwwerk van R. Ramon (Brugge).


Burgerhuis De Pelikaan

Mariastraat 10 (Brugge)
Complex van drie panden. Poortgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (nok parallel aan de straat, leien, twee dakkapellen), van "1703" zie datering op sluitsteen van bovenvensters. "Kunstige Herstelling" van 1972-1974 met betrekking tot herbepleistering en herschildering. Restauratie van 1993 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) waarbij woning wordt afgebroken en enkel gevel en dak blijven behouden, en wordt geschilderd op basis van teruggevonden kleursporen.


Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Langerei 58 (Brugge)
Neoclassicistische lijstgevel resultaat van opeenvolgende wijzigingen. In 1841: lijstgevel van vijf traveeën en tweeënhalve bouwlaag met een merkwaardige gevelbrede gietijzeren winkelpui geritmeerd door tien gekoppelde rondboogvensters.


Burgerhuis met tuitgevel

Potterierei 1 (Brugge)
Diephuis met enkelhuisopstand van vier/drie + vier/vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Burgerhuis van 1836

Sint-Maartensplein 1 (Brugge)
In 1997 aangebracht opschrift door kaligraaf B. Neuenschwander: "Hier leefde orgelmaker Dominicus Berger geboren op 2 september 1747 inde O.L.Vrouwparochie overleden op Messidor V/1 juli 1797". Laatclassicistisch breedhuis van 1836 als verbouwing van vermoedelijk een laatgotische schermgevel.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Rolweg 20-26, 30 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van lage rijhuizen van twee traveeën onder zadeldak, uit de 16de-17de eeuw, zie bewaarde balklagen.


Huis De Giey

Freren Fonteinstraat 1 (Brugge)
Samenstel van drie diephuizen uit de eerste helft van de 17de eeuw van respectievelijk twee, drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).


Kasteel Macieberg

Fabiolalaan 2 (Oostkamp)
Kasteel "Macieberg", thans ingericht als de Freinetschool Klimop. Historische kasteelsite gelegen op de hoek met de Loppemsestraat. Oorspronkelijk bereikbaar via een centrale toegang bestaande uit twee bakstenen pijlers met arduinen dekblad, waaraan een smeedijzeren hekken is bevestigd. Voorheen is het kasteel verbonden met het centrum v


Kleine hoeve van het langgeveltype

Brugse Steenweg 81 (Brugge)
Brugse Steenweg nr. 81. Kleine hoeve van het langgeveltype. De ommeloper van Groot-Reygaersvliet van 1567 maakt melding van een "woest hofstede". Deze raakt rond 1600 in verval en wordt later weer opgebouwd. De hoeve is weergegeven op de kadasterkaart van Popp (1842). In 1997 worden hoeve en stallingen verbouwd en uitgebreid door architect Ronny D'Hespeel (Brugge). Lage, verankerde en wit


Stadswoning

Verbrand Nieuwland 7 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder afgeknot zadeldak (Vlaamse pannen). Lijstgevel met enkelhuisopstand van 1839, doch met oude 16de-17de-eeuwse kern, zie bewaarde balken en achtergevel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1997 naar ontwerp van architect R. D'Hespeel (Brugge).


Thema's

Ontwerper van

's-Gravenstraat