Geografisch thema

Sint-Annakerkstraat

ID
10274
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10274

Beschrijving

Vanouds een verbindingsstraat tussen de Sint-Annarei en het Sint-Annaplein beginnend bij de Sint-Annabrug of voormalige Stokvisbrug en eindigend bij de Sint-Annakerk. Huidige naamgeving, sinds begin vorige eeuw, verwijzend naar de Sint-Annakerk. Op Marcus Gerards (1562) weergegeven als een schaars bebouwde straat met hoekpanden aan de Sint-Annarei. Nu korte gekasseide straat met recht tracé vast- gelegd bij Koninklijk Besluit van 12 april 1870. Overwegend woonfunctie. Vrij homogene bebouwing tot stand gekomen na verkaveling van 1870. Overwegend heren- en burgerwoningen, doch enkele kleinere woningen zie nummers 3-7 opgevat als eenheidsbebouwing.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Rooilijnwijzigingen, 12 april 1870.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Huis Het Speldewerk

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Annakerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10274 (Geraadpleegd op )