Geografisch thema

't Sas

ID
14611
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14611

Beschrijving

Gehucht ten noordoosten van het dorpscentrum grenzend aan de gemeente Zemst en doorsneden door het Zeekanaal Brussel-Rupel, gekend als de Willebroeksevaart. Omwille van de lintbebouwing langs de Kerkstraat heeft het gehucht zijn geïsoleerd karakter verloren.

Na het graven van de vaart in de periode 1550-1561 onder leiding van ridder Jean de Locquenghien, ontstond er een woonconcentratie rond de brug, voorheen met sluis. Het sas werd gebouwd in 1556 en stortte reeds in 1562 in, pas een jaar later trad ze in werking. Het kaartboek van de abdij (1699) geeft de sluis weer ter hoogte van de brede Sas- of Kasteeldreef die naar het kasteel van Humbeek leidt; de Ferraris- (1771-1778) en Poppkaart (circa 1860) situeren de sluis tussen de kasteeldreef en de Kerkstraat. Met de bouw van de 2 nieuwe sluizen te Kapelle-op-den-Bos en Willebroek viel die van Humbeek in 1906 weg. Ze werd vervangen door een houten brug die in 1914 opgeblazen werd door Belgische soldaten om hun aftocht te dekken. De nieuwe brug werd aangelegd ter hoogte van de Kerkstraat op de huidige plaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de brug opnieuw verwoest en lange tijd niet heropgebouwd. Gedurende meer dan 25 jaar zorgde een veerpont voor de verbinding tussen de West- en Oostvaartdijk. Tussen 1962-1966 werd de huidige brug gebouwd en de bruggen van Tisselt en Verbrande Brug hersteld; zij zijn alle van hetzelfde type: een hefbrug met portiek in spanbeton.

 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 2n, Vlaams Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1977, p. 297.
 • Grimbergen 1914. Vier dorpen in de grote oorlog, Gent, 1994, p. 108-109.
 • MERGAERTS, G., Humbeek in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1982, nummers 6, 8, 9 en 36.
 • SPINAEL, H., Humbeek, vroeger en nu, Kapelle-op-den-Bos, 1967, p. 174-182.
 • WAUTERS, A., Histoire des environs de Bruxelles, Brussel, 1855, heruitgave onder leiding van F. MARIEN, deel 5, Brussel, 1972, p. 195.

Bron     : Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Damme, Marjolijn


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Huis De Hoorn

 • Omvat
  Huisje

 • Omvat
  Mariapark met kruisweg, lourdesgrot en calvarie

 • Omvat
  Mechelstraat ('t Sas-Humbeek)

 • Omvat
  Oostvaartdijk

 • Omvat
  Villa Vrijheidsmin

 • Is deel van
  Humbeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 't Sas [online] https://id.erfgoed.net/themas/14611 (Geraadpleegd op 13-04-2021)