Geografisch thema

Krakenstraat

ID: 15136   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15136

Beschrijving

De Krakenstraat, in 1301 reeds vermeld, verbindt al eeuwenlang de Naamsestraat met de Oude Markt en werd genoemd naar de vooraanstaande Leuvense familie van Craeckhoven, in een akte uit 1262 ook de Cracou (Krakau) genoemd. Archiefonderzoek wijst uit dat het grootste deel van de huizen aan de pare zijde - vóór de verwoestingen van Wereldoorlog I - in eigendom waren van de Universiteit, en als dusdanig gelinkt waren aan de belendende Universiteitshallen (Naamsestraat nr. 22, Krakenstraat nr. 12). De panden aan de onpare zijde waren eertijds deels in het bezit van het klooster en college van de Engelse predikheren, dat bij testament in 1694 gesticht werd door kardinaal Philippe-Thomas Howard en naast geestelijken ook studenten filosofie en theologie huisvestte. Het klooster annex college werd in 1796 opgeheven, in 1804 verkocht en in 1836 afgebroken en bevond zich op de plaats van het huidige Spoelbergh-instituut (nr. 3). Het merendeel van de woningen in de Krakenstraat werd door brand verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1920 en 1927 werd de straat opnieuw bebouwd met handels-/woonhuizen die deels op de oude rooilijn (onpare zijde) deels op de nieuwe rooilijn opgetrokken werden in zogenaamde wederopbouwstijl, hetgeen aan de straat een homogeen beeld geeft.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Handelspand met woonst

 • Omvat
  Handelspand van 1915

 • Omvat
  Handelspand van 1922

 • Omvat
  Laatclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Spoelberchinstituut

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van de gebroeders Jotthier

 • Omvat
  Stadswoning naar ontwerp van M. Forton

 • Omvat
  Stadswoning van 1923

 • Is deel van
  Leuven