Geografisch thema

Stormestraat

ID
15382
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15382

Beschrijving

Eén van de belangrijkste straten in het centrum van Waregem, lopend van de Markt naar het kruispunt met de Vennestraat, Jozef Duthoystraat en Henri Lebbestraat. De straatnaam, toegekend sinds 1 oktober 1990, verwijst naar Julius en Ferdinand Storme. De familie Storme hield bijna een eeuw lang de touwtjes in Waregem in handen. Ferdinand Storme was burgemeester tussen 1818 en 1830 en zijn zoon Julius tussen 1848 en 1904. Ferdinands dochter Natalie was samen met Felix de Ruyck de bouwheer van "Kasteel Casier" (Stationsstraat nr. 34). Vóór 1 augustus 1897 werd de straat de Kwa Straat genoemd, omwille van de slechte wegbedekking; deze oude benaming is bewaard gebleven voor het zijstraatje ten westen van nr. 113 dat doorgang biedt naar de achterliggende Meersstraat. Ter gelegenheid van het vijftigjarig ambtsjubileum van de man werd de straatnaam in 1897 gewijzigd naar de Jules Stormestraat.

Oudste bebouwde straat van Waregem, zie historische kaarten zoals het landboek van Waregem, opgetekend door Anthone Van Outrive in 1753-1757, die duidelijk aantonen dat over de ganse lengte van de straat woonhuizen waren gebouwd. Op een kaart uit de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat vermeld als "Chemin n° 9", omschreven als "Chemin de Waereghem à Desselghem" ofte "Defselghemstaert" (sic). De straat lijkt op dat moment volledig volgebouwd met quasi aaneengesloten panden. Op het gereduceerd kadasterplan van 1853 wordt op het einde van de straat de "Rate kot Moulin" vermeld; laatste weergave ervan op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1931, gelegen rechtover een kapelletje. Het rondpunt ter hoogte van het kruispunt met de Vennestraat, Jozef Duthoystraat en Henri Lebbestraat werd eertijds de Drie Koningen genoemd, een verwijzing naar de herberg met die benaming die in de nabijheid van het kruispunt lag. Pas in de jaren 1980, met de aanleg van het ten zuidoosten gelegen Gemeenteplein, wordt ook de Meersstraat aangelegd, krijgen de woningen aan de Stormestraat een uitweg/garage, en vergroot de bouwdiepte.

In 1991 wordt langs de Stormestraat het fraaie, classicistische herenhuis uit het begin van de 19de eeuw (maar teruggaand op een oudere woning) dat dieperin was gelegen en van de straatkant afgesneden door een voortuin en bakstenen muur met hekwerk, gesloopt en vervangen door een nieuwbouwwinkelcomplex "STORME SHOPPING CENTER" (nr. 30-74). In de jaren 1990 wordt de straat heraangelegd en naar aanleiding van de 65ste braderie in de Stormestraat in 1997 wordt een tweede gedenkplaat onthuld met opschrift "OP 4 OKTOBER 1991 / WERD DE VERNIEUWDE / STORMESTRAAT / PLECHTIG INGEHULDIGD / DOOR BURGEMEESTER / JOZEF / VANRYCKEGHEM". Thans belangrijke centrumstraat met aaneengesloten bebouwing en een wegdek van verschillende klinkerpatronen. Samen met de Stationsstraat en het complex Het pand, één van de belangrijkste winkelstraten van Waregem, zie tot winkelpuien verbouwde begane gronden en met grote reclamedoeken bedekte gevels. In mindere mate, en voornamelijk naar het einde van de straat toe, bewoning. Zeer uiteenlopende architectuur, pastiche van verschillende stijlen en types (appartementen, (voormalige) woonhuizen), voornamelijk daterend uit het tweede tot vierde kwart van de 20ste eeuw. De oudste bebouwing klimt op tot (het einde van de 18de?) begin van de 19de eeuw. Best bewaarde voorbeeld is nr. 17, de voormalige notariswoonst, vermoedelijk opgetrokken in het eerste kwart van de 19de eeuw. Ook deels bewaarde (neo)classicistische kenmerken vertonen de voorgevels van nrs. 2-4, als één woning gebouwd in 1898 door bakker Jules Popelier; thans bepleisterde en beschilderde lijstgevel met op de verdieping licht getoogde vensteropeningen in geprofileerde omlijstingen met sluitstenen en doorgetrokken lekdrempels. Nrs. 110-112 gebouwd in 1863 in opdracht van landbouwersfamilie Vandewiele en uitgewerkt met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met aflijnende kroonlijst op klossen en tandrij en fries met geïncrusteerde motieven, en bovenvensters in geriemde omlijstingen met oren, sluitstenen en paneelstukken. Enkele jaren 1930-panden getuigen van invloed van de art decostijl zoals het winkelpand nrs. 18-20, met hoekige traveenissen en in de bovenvensters bewaard schrijnwerk met smalle roedeverdelingen en deels gekleurd glas. Nr. 105 met soortgelijke vormgeving doch gewijzigd schrijnwerk maar bewaarde kroonlijst op klossen. Nr. 39, thans jammerlijk bedekt door een reclamespandoek dateert vermoedelijk eveneens uit de jaren 1930 want bewaart een luifelvormende kroonlijst in lichte art-decovormgeving. Pastiche-architectuur uit de jaren 1940-1950 cf. nr. 140 van 1945, ontworpen door de Waregemse architect Gentiel Van Eeckhoutte (1906-1963), nr. 158, nrs. 148-150. Nr. 28, gebouwd in 1950 als winkelpand en thans deels in gebruik als muziek- en theaterzaal. Uit de jaren 1960 dateert het thans aan de begane grond gewijzigde appartementsgebouw nr. 53, getypeerd door het gebruik van gekleurde panelen, nrs. 97-99 voormalig winkelpand "SUPLIKO" (zie uithangbord) met bovenliggende woonst, getypeerd door deels vooruit springend venster met aanleunend balkon, later uitgebreid met loodsen aan de kant van de Meersstraat. Nr. 88, bakstenen pand van drie bouwlagen daterend van 1962 en getypeerd door verticaliteit door de vooruitspringende muurdammen en smalle travee-indeling. Op de hoek met het Kwastraatje bevindt zich een woon- en winkelpand (nr. 113), gerealiseerd in het begin van de jaren 1980 naar een ontwerp van de Waregemse architect Lode Duthoy, weliswaar gewijzigd circa 2000. Nr. 23, winkel-woonpand van 1989-1990, ontworpen door architect Annemie Demeulemeester en getypeerd door een licht- en ruimtelijke ervaring mede ingegeven door de bewuste materiaalkeuze en de overtuigende architecturale krachtlijnen. In de inkom van nieuwbouwappartement (nr. 159), rechthoekige, hardstenen gedenkplaat met opschrift "HIER / SNEUVELDE / OP 5 SEPT. / 1944 / LEBBE HENRI / SOLDAAT VAN HET / GEHEIM BELGISCH / † LEGER †", voorheen ingewerkt in de huisgevel van nr. 95.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Waregem, 1898/19, 1863/3, 1950/99, 1962/37.
 • RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 1938: Sevensten Canton, Begint aen het lant ende bosch van Pieter en Joos Huys aende Vyfweegsche straete begrypende d'hofstede van den heer de Bisschop, de gronden voor d'hofstede Caerel Blaublomme, ende d'hofstede ende landen van den voornomden Huys, begrypende het gelent den roosman, den noordcant van den Plaetsemeulencoutter, ende soo voorts tot ende met n° 974 wesende den huyse ende erfve van Geeraert Van Drousbeke, hoedwasscher, in Landboeck der prochie van Waereghem, Anthone Van Outrive, 1753.
 • COOREVITS S., NOYEZ E., Bouwbeeld 30-50. Invloeden van Art Deco en Modernisme in Waregem, in De Gaverstreke, jg. 36, 2008, p. 368.
 • COOREVITS S., DE CLERCQ E., Vensters op het verleden. Erfgoedwandeling in Waregem, Waregem, 2006, p. 54.
 • DECOCK J., De Stormestraat: van heirweg tot winkelstraat, Waregem, 1992.
 • DELMOTTE M., DE GROOTE C., Het huis Jules Storme is niet meer. Van Patricierswoning en notariaat tot Storme shopping center, in De Gaverstreke, 21, 1993, p. 327-355.
 • GHISTELINCK R. (red.), Waregems Milleniumboek. Van dorp tot stad, NCMV, Waregem, 2000, p. 22-27.
 • JACOBS M., Zij die vielen als helden … Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, Deel 2, Brugge, 1995, p. 415.
 • Kontrontaties in moderne architectuur, Kortrijk, 1990, p. 70.
 • MEURIS P., Straatnamen in Waregem, een bespreking van de Waregemse straatnamen anno 1992, Waregem, 1992, p. 48.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Classicistische stadswoning

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Handelshuizen

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoekwinkel

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Waregem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stormestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15382 (Geraadpleegd op 12-05-2021)