Geografisch thema

Lekestraat

ID
15645
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15645

Beschrijving

Doorgangsstraat met een haaks tracé vanaf de Catstraat tot de grens met Leke (Diksmuide). De straat vormt samen met de Catstraat en een deel van de Oostmeetstraat de verbinding vanaf het centrum van Koekelare met Leke. In 1888-1889 wordt de weg naar Leke (Diksmuide) (huidige Oostmeestraat (deels), Catstraat en Lekestraat) rechtgetrokken en gekasseid. De oude bedding van de Catstraat blijft bewaard als Kleine Catstraat. Via deze ingrijpende wegenaanleg - de aanleg van het huidige tracé van de Catstraat en de Lekestraat - wordt het gehucht "De Mokker" met het centrum van Koekelare verbonden. De verbinding vanaf het dorp met het noordelijk deel van de huidige Lekestraat (op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846 aangeduid als een deel van de "Asschestraet") gaat nu niet meer via een omweg (bijvoorbeeld via de Westmeetstraat): er wordt door het centrum van het gehucht "De Mokker" een nieuw tracé met een bocht aangelegd (vanaf de Breewegel/ Binnenstraat tot aan het noordelijk deel van de Lekestraat). In 1956 krijgt de nieuwe verbinding met Leke vanaf de Catstraat samen met het noordelijk deel van de huidige Lekestraat (Asstraat) de naam Lekestraat. Op de mutatieschetsen van 1901 en 1929 aangeduid als "Steenweg Couckelaere (naar) Leke".

De Lekestraat tussen de Pottebezemstraat/ Schoolstraat en de Asstraat groepeert een aantal belangrijke gebouwen voor de parochie van "De Mokker": de pastorie, het klooster en de school. Ten zuiden van de pastorie bevindt zich de kerk met het kerkhof. De straat kent voorts een vrij geconcentreerde bebouwing uit het einde van de 19de eeuw en de eerste kwart van de 20ste eeuw, deels vrijstaande huizen. Nummers 23, 26: verbouwde lage boerenarbeidershuizen (eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw) onder zadeldaken, geïncorporeerde stalling of poorttravee. Nummers 4, 12, 14, 63: kleine huizen uit het interbellum, anderhalve à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei met afgeschuinde bovenhoeken. Nummer 43: interbellumpand gelegen in een bocht, rode baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen schilddak, (brede) rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei, bewaard houtwerk onder meer van de beglaasde paneeldeur. Nummer 69: woning uit het interbellum, in de verdieping grote beglaasde rondboognis met beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Nummer 87: vrijstaande (bedrijfs)woning uit de jaren 1940-1950, twee bouwlagen onder pannen zadeldak, rechthoekige muuropeningen onder doorgetrokken betonnen lateien, bewaard houtwerk van de paneeldeur en de geschilderde rolluiken. Nummer 52: herberg zogenaamd "IN DEN ZOETEN INVAL" (zie recent opschrift), daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Twee bouwlagen onder pannen zadeldak, links en rechts geflankeerd door lagere traveeën, links verbouwde poort, korfbogige muuropeningen onder strek, vensters gewijzigd op de begane grond, bewaard houtwerk van deur en bovenvensters.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1901/8, 1929/6.
 • ARREN R., De Koekelaarse dinsdagmarkt en haar invloed op het dorpsbeeld, in Coclariensia, Jaarboek, jg. 6, Koekelare, 1987, p. 56.
 • HEUS J., Arenberg en Koekelare, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 5, 1997, p. 79-81.
 • SEYS R., De Catstraat in Koekelare, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 6, nr. 3, 1991, p. 36.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning met winkel

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Katholieke meisjesschool De Mokkernaar

 • Omvat
  Klooster

 • Omvat
  Mokkermonument

 • Omvat
  Pastorie en naaischool

 • Omvat
  Samenstel van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lekestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15645 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.