Geografisch thema

Brouwerijstraat

ID: 16175   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16175

Beschrijving

Vrij lange straat beginnend in het meest noordelijke punt van de gemeente, nabij de grens met Ukkel en Beersel, en eindigend ten zuiden van het centrum, aan het Anjouplein waar ze overgaat in de Hollebeekstraat.

De Brouwerijstraat heette vroeger de Molenstraat. In het begin van de 20ste eeuw telde Linkebeek nog drie molens: de Klippemolen (hoek Kasteeldreef-Brouwerijstraat) was een banmolen tot aan de brand in 1578, daarna omgevormd tot een papier- en kartonmolen. In 1916 stopte de uitbating. De Nedermolen (Brouwerijstraat, nabij Stationsstraat) nam de taak van de Klippemolen als graanmolen over tot 1932. Beide molens dateerden al van de 14de eeuw. Op de plaats waar later brouwerij Theunissen werd gevestigd (nr. 41) stond molen "Menu". Deze oorspronkelijke papiermolen dateerde pas uit het einde van de 18de eeuw. Het Molenhof, een verkaveling van 1974 in het noorden van de gemeente met toegangsweg vanuit de Brouwerijstraat, herinnert nog aan de molenactiviteit in en rond de voormalige Molenstraat.

Wanneer de straat precies van naam is veranderd werd niet achterhaald. De naam verwijst naar de eertijds hier gelegen brouwerijen. Een eerste brouwerij (Brouwerij Theunissen-Merlink) was gevestigd in het huidige nummer 41, nu firma Plumka. Helemaal aan het begin van de Brouwerijstraat, op de huidige site van Delhaize (grondgebied Beersel) was vroeger Brouwerij Van Haelen. Hoewel de brouwerij zelf op grondgebied Beersel lag, was de brouwerswoning in de Brouwerijstraat gelegen, het huidige nummer 3. Naar verluidt waren een aantal woningen (nrs. 24, 28 en 30) opgetrokken voor de ingenieurs van Brouwerij Van Haelen en werd de grond aan de overkant van de straat als tuingrond ter beschikking gesteld van de werknemers van de brouwerij, vooral als moestuin of om te verpozen. Of dit effectief zo was kon niet worden bevestigd door andere bronnen of achterhaald in het kadaster. Daar werd het perceel ten oosten van de brouwerswoning als privé-tuin van de brouwersfamilie ingeschreven. Dit sluit het verhaal van ter beschikking stellen echter ook niet uit. De tuin was afgesloten van de straat via een lange muur, die nog steeds bewaard is (rechts van het huidige nr. 3). De in hoogte verspringende, bakstenen muur wordt gekenmerkt door gevarieerde spaarnissen.

Ter hoogte van nummer 41 ligt de spoorwegbrug van lijn 26, gebouwd na de Eerste Wereldoorlog om de noord-zuidverbinding in Brussel overbodig te maken. Het gedeelte Etterbeek-Linkebeek werd ingehuldigd in 1928 en de verdere strook tot Halle in 1930. Lange tijd werd de spoorwegbrug enkel benut voor goederenverkeer en pas sinds 1973 is ze opengesteld voor reizigerstreinen. De hoefijzervormige bakstenen brug wordt geaccentueerd door enkele negblokken en is bovenaan afgewerkt met een boogfries.

Het begin van de Brouwerijstraat (het noordelijke deel) bestaat hoofdzakelijk uit vrijstaande of halfopen interbellumwoningen en bel-etage woningen uit het derde kwart van de twintigste eeuw, afgewisseld met een enkele dorpswoning. Nummer 58, een tot appartement verbouwde negentiende-eeuwse dorpswoning, nu van drie traveeën en drie bouwlagen, heeft nog muurankers die het bouwjaar 1897 vermelden. Het tweede deel van de straat is langs de oostelijke kant ingenomen door een eenvoudige 20ste-eeuwse lintbebouwing. Aan de westzijde ligt een sportterrein.

 • GEYSELS A. 2008: Rond de Alsembergsesteenweg, Sjoenke, Gemeenschapskrant Linkebeek 294, 8-9.
 • S.n. 2008: Ontdek Linkebeek… langs 6 wandelingen met uitleg, Linkebeek, 7.

Bron     : DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Daveloose, Barbara


Relaties

 • Omvat
  Brouwerijcomplex

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Interbellumvilla

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Regionalistisch getinte villa

 • Omvat
  Tweegezinswoningen

 • Is deel van
  Linkebeek

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerijstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/16175 (Geraadpleegd op 25-10-2020)