Geografisch thema

De Pintelaan

ID
3168
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3168

Beschrijving

Rechtlijnige beboomde straat van de Ottergemsesteenweg tot aan de Ringvaart op de plaats van de oude spoorlijn Gent-Kortrijk, aangelegd in 1839 en circa 1912 verlegd met de bouw van het Sint-Pietersstation. De gronden rechts van de spoorlijn, tussen de Galglaan en Oudenaardsesteenweg maakten in 1913 deel uit van de wereldtentoonstellingsterreinen. Na de eerste wereldoorlog werden hier oefenterreinen en opslagplaatsen van het leger opgetrokken en recent ook de nieuwe gebouwen voor de wetenschappen van de Universiteit Gent.

Lintbebouwing van burger- en arbeidershuizen tot het kruispunt met de Galglaan. Bij het kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg is de ingang van het Academisch Ziekenhuis (nummer 185) van de R.U.G. waarvan de eerste ontwerpen van de groep CAVAZ (architecten Cerulus, J.N. Cloquet, A. Desmet, G. Magnel, Van Engelen en M. Wolters) dateren van 1934-36. De eerste paviljoenen werden in gebruik genomen op het einde van de jaren 1950 en sindsdien kwamen nieuwe en hoge bouw het complex voortdurend uitbreiden.

Het linker straatgedeelte voorbij de Galglaan werd voornamelijk tussen 1925 en 1935 verkaveld en bebouwd met typische villa's in romantische stijl. Vermeldenswaardig is nummer 277, een villa van architect G. Eysselinck van 1928, daterend uit zijn vroege, nog academische fase met nog duidelijke de invloeden van Nederland (ondermeer de baksteendecoratie in de geveltop en afgeronde vensterkanten).

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1928/D/6.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: De Pintelaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3168 (Geraadpleegd op 15-06-2021)