Geografisch thema

Passendaleplaats

ID: 4144   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4144

Beschrijving

Grosso modo trapezoïdaal plein met uitvalswegen in verschillende richtingen. Oostelijk gedeelte getypeerd door geasfalteerde bean voor doorgaand verkeer, die de dorpskom van noord naar zuid doorkruist. Noordwestelijk gedeelte bestaande uit geasfalteerde parking met monument voor gesneuvelden. Vierkant bloemenperkje afgezet door middel van arduinen sokkel, waarboven gietijzeren hekje. Dito toegangshekje tussen postamenten. Centraal beeld met expressionistische inslag van Christus Koning op kegelvormig voetstuk met kruis en opschriften op voor- en achterzijde, gesigneerd Ant. Van Parijs 1928; op linker en rechterzijde respectievelijk wapenschild van Passendale en Vlaanderen en lijst van gesneuvelde soldaten van 1914- 1918 en van de burgerslachtoffers van 1940-1944.

Oost- en noordwestzijde respectievelijk gedomineerd door de parochiekerk Sint-Audomarus met omringend kerkhof en het gemeentehuis. Voorts, eenvoudige doorsnee-wederopbouw bestaande uit breedhuizen van één à twee bouwlagen onder meer eenheidsproject, nummer 18-20. Nummer 11-14, eclectische gevelrij getypeerd door (zij)-trapgevels, boogvelden boven rechthoekige muuropeningen, rondbogenfries (nummer 11) en afwisselend gebruik van gele en rode baksteen. Nummer 5, hoekhuis met afgeschuinde hoektravee. Lichte art-dececo-inslag bij nummer 16. Recente brandweerkazerne (nummer 6) op de hoek bij de Canadalaan.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1991

Aanvullende informatie

Op het plein bevindt zich een 'Bastiaanplaque', ter herinnering aan de Australische bijdrage aan de Derde Slag om Ieper. De 'Bastiaanplaques' werden ontworpen door de Australische Ross Jan Bastiaan, om te herinneren aan de rol van Australië in alle oorlogen en vredesoperaties. Ze bevatten telkens een reliëfkaart van de omgeving met aanduiding van plaatsen die belangrijk zijn voor het oorlogsfeit.

 • DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Auteurs : Marchand, Sofie
Datum: 26-05-2017

Relaties

 • Omvat
  Cenotaaf burgerlijke en militaire doden

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Gemeentehuis van Passendale

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Oorlogsmonument militaire en burgerlijke slachtoffers

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Audomarus

 • Omvat
  Winkel De Kolleblomme

 • Is deel van
  Passendale