Geografisch thema

Breidelstraat

ID
4230
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4230

Beschrijving

Van Markt naar Burg. Vanaf de 12de eeuw zogenaamd "Hofbrugge" naar de brug over de vroegere verbinding Reie-Kraanrei; circa 1793 verdwijnen beide naar aanleiding van infrastructuurwerken. In hetzelfde kader, sloop van de middeleeuwse waterhal ter hoogte van de oostelijke Markthoek. Huidige straatnaam sinds de 15de eeuw, verwijst naar de "breiel" of leuning van de "Hofbrugge". Marcus Gerards (1562) tekent de westelijke toegangspoort tot de Burg ter hoogte van het "Steen", de oorspronkelijke grafelijke residentie, aan de westelijke Burghoek. In 1881 worden plannen voor het rechttrekken van noordoostelijke rooilijn vastgelegd - beter uitzicht op de Burg! - en ingezet doch verder niet uitgevoerd. 1893-1903: aan noordwestelijke straatzijde, sloop van zes woningen met lijst- of puntgevel in functie van de uitbreiding van de voormalige Proosdij bij de westelijke Burghoek, gevolgd door de bouw van een laag samenstel met vier winkeltjes zie nummers 5-11.

Licht krommende, gekasseide straat, verkeersvrij sedert 1978; tussen nummers 12, 14: voormalige brandgang, nu zogenaamd De Garre, ombuigend naar de hier gedempte Reie; gevel van nummer 6 met grenssteen van de kerkelijke heerlijkheid het Kanunnikse. Straatbeeld bepaald door handels- en neringhuizen afgestemd op het toerisme; ook grote hoekpanden zoals het neogotische Postgebouw (Markt nummer 5) en de barokke Proosdij (Burg nummers 1-2).

Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen zie onder meer kelder van nummer 8 met graatgewelven doch blijkbaar voornamelijk 17de eeuw zie sporadisch bewaarde interieurelementen als moerbalken, balksloffen en gebinten. Voornamelijk diephuizen van twee à vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak al dan niet afgewolfd. Weinig authentieke 17de-eeuwse opstanden onder meer ten gevolge van 19de-eeuwse aanpassingen met betrekking tot muuropeningen, verbouwde begane gronden zie winkelfunctie, en "Kunstige Herstellingen" van 19de-eeuwse gevels al of niet opnieuw naar 17de- of 18de-eeuwse patronen. Enerzijds, verankerde bakstenen trapgevels, al of niet bepleisterd of beschilderd. Nummer 18: barokgetinte jaarcartouches "Anno 1662" in vensterboogvelden van tweede bouwlaag. Nummer 20: bewaarde 17de-eeuwse geveltop met typische veelzijdige oculi. Nummer 22, volgens opschrift van cartouches zogenaamd "Huys 't Vrye": neobarokke trapgevel met overkragende bovenbouw als "Kunstige Herstelling" van 1932 - zie opschrift "herbouwd / 1932" - naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel. Anderzijds, bepleisterde neoclassicistische lijstgevels zie onder meer nummer 6. Nummer 8: huidig uitzicht resulteert uit 19de-eeuwse verbouwing van rococogetinte 18de-eeuwse puntgevel waarvan licht getoogde, vlak omlijste vensters onder doorgetrokken, rechte druiplijst bewaard op tweede bouwlaag; ijzeren balkonleuning met medaillon van Heilige Antonius de Grote. Voorts ook breedhuizen met eenvoudige 19de-eeuwse lijstgevels.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 31/1872.
 • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988 p. 149.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 39.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Omvat
  Hoekcomplex

 • Omvat
  Postgebouw

 • Omvat
  Samenstel van winkels

 • Omvat
  Stadswoning met houten winkelpui

 • Omvat
  Stadswoning met neorococolijstgevel

 • Omvat
  Stadswoning met nieuwe winkelpui en achterbouw


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Breidelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/4230 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.