Geografisch thema

Kleine Sint-Amandsstraat

ID
4263
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4263

Beschrijving

Van Sint-Amands- tot Steenstraat. Naam afgeleid van de voormalige Sint-Amandskapel tot 1817 gelegen op de hoek met de Sint-Amandsstraat. Doorsteek met hotelfunctie en secondaire handelsactiviteiten; teruggaand op 14de-eeuwse handelsactiviteiten zie zogenaamd "Parysche Halle" (nummers 6-8) met voorgevel aan de Zilverstraat nummer 3A, in 1965 gesloopt en sinds jaren 1980 vervangen door nieuwbouw met hotelfunctie naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).

Aan oostzijde is de straat overbouwd door schoorbogen die sinds 1928 panden van Steenstraat nummer 26 en nummer 28 ondersteunen. Smalle, gekasseide zijstraat met licht krommend tracé, naar Steenstraat toe versmallend tot steegje. Aan oostzijde, zijgevels van panden aan de Steenstraat.

Gevarieerde bebouwing waarvan oudste kernen opklimmen tot de 16de eeuw; verankerde bakstenen tuit-, punt- of lijst- en Vlaamse gevels doch aangepast in de 19de eeuw met betrekking tot vensters (nummer 3). Nummer 1 consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978-1981 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge); nummer 4 met bewaarde kern zie moer- en kinderbalken, in 1872 toegevoegde arduinen lekdrempels en wijzigingen van de begane grond in 1938 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge). Ook panden met oude kern en gevel aangepast naar 19de-eeuwse smaak met name nummer 2 met bepleisterde lijstgevel onder afgewolfd zadeldak en betraliede keldermond; nummer 5 met mansardedak en vensters in bepleisterde omlijstingen met diamanten.

Nummer 11-13 als typische bakstenen bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw, oorspronkelijk één pand in 1934 opgesplitst met aanpassingen van de begane grond.

Voorts recentere bebouwing onder meer de garage met bekanteelde schermgevel uit 1935-1936 ter vervanging van een puntgevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 46/1872, nummer 18/1915, nummer 584/1924, nummer 938/1928, nummer 77/1934, nummer 819/1935, nummer 343 en 819/1936, nummer 1060/1978.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 166-167.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Brugge - oudste kern

  • Omvat
    Burgerhuis 't Lammetje


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Sint-Amandsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4263 (Geraadpleegd op )