Geografisch thema

Lijnwaadmarkt

ID: 4504   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4504

Beschrijving

Langgerekt min of meer rechthoekig plein in het verlengde van het Enameplein en aanvankelijk er een geheel mee vormend (zie Enameplein). Midden smal grasplein met twee rijen platanen. Gietijzeren openbare armpomp met hardstenen waterbekken uit de 19de eeuw. Aan de noordzijde van het plein, kasseibestrating van het wegdek in het verlengde van Beaucarnestraat en Zwijndries; aanpalende lange pleinwand met bewaarde dorpshuizen van één bouwlaag opklimmend tot de tweede helft van de 18de of de eerste helft van de 19de eeuw, met latere aanpassingen namelijk nummers 43-45, nummer 47 en nummer 53 volgens oude prentbriefkaart voormalig café zogenaamd "de Fransche voerman". In de zuidoostelijk hoek van het plein: een dorpshuis van één bouwlaag (nummer 38) van circa 1900 met mogelijke oudere kern; links aanpalend boerenhuisje uit eind 19de eeuw met achterliggend deels omhaagd erf met boomgaard, dwarsschuur met stallen en lage aanbouw met bakoven.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1996


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Ename

 • Omvat
  Ensemble van vier dorpswoningen

 • Omvat
  Gekandelaarde platanenrijen Lijnwaadmarkt

 • Omvat
  Huis Beernaert

 • Omvat
  Industrieel gebouw

 • Omvat
  Openbare pomp

 • Omvat
  Twee dorpswoningen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lijnwaadmarkt [online] https://id.erfgoed.net/themas/4504 (Geraadpleegd op 17-01-2021)