Geografisch thema

Marktplein

ID
5155
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5155

Beschrijving

Vierkant plein gelegen in het gemeentecentrum, met bebouwing aan drie zijden. Ten zuiden gedomineerd door massief kerkgebouw en gekenmerkt door grote parkingplaats op plaats van voormalig kerkhof met rondom centralisatie van dienstenfuncties. Oorspronkelijke rooilijn behouden en bebouwing of verbouwing voornamelijk uit het vierde kwart van de 20ste eeuw. Een 17de-eeuwse figuratieve landmeterskaart toont het historische centrum met voorstelling van kerk, omliggend kerkhof, bebouwing en markthal.

Ten noorden, ter hoogte van nieuwbouw met onder andere café "Gildenhuis" (nummer 9) lag de reeds in 1515 vermeldde overdekte markthal zogenaamd "Oude halle". In 1834 door de gemeente aangekocht en onder leiding van architect P. Clepkens (Oudenaarde) verbouwd tot gemeentehuis.

In 1922 verhuisde het gemeentebestuur naar lokalen van brouwerij De Vos ten zuidwesten van het Marktplein (nummer 1) die in 1968 door nieuwbouw naar ontwerp van architect E. De Witte werden vervangen; uitbreiding van gemeentehuis met nummer 2 voltooid in 1999.

Verder enkele burgerhuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw of het eerste tot tweede kwart van de 20ste eeuw (nummer 3, 13) met "klassieke" opbouw van drie of vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien, pannen, nok parallel aan de straat). Geveldecoratie uit begin het tweede kwart van de 20ste eeuw: gecementeerde lijstgevel met afgevlakte bossage of schijnvoegen, getoogde vensters gevat in geprofileerde omlijsting met diamantkopvormige sluitsteen.

Ten zuiden van kerk, monument voor mijnwerkers (1995) door L. De Roe. Ten zuidwesten van kerk, door linde beschaduwd oorlogsmonument ter nagedachtenis van gesneuvelde soldaten en gedwongen werkers in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van Modest Huys, onthuld in 1921.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief. Brakel, Gemeentearchief Nederbrakel, Gemeentelijke eigendommen, Doos I-XII (oud en nieuw gemeentehuis); Doos I-VIII (uitbreiding gemeentehuis Markt 2).
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans, nummer 1221.
 • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nummer 727, 796, 815.
 • BAGUET P., Brakel-Nederbrakel in prentkaarten, in Triverius, III, 4, 1973, p. 22-25.
 • BAGUET P., Een kwarteeuw geleden werd het huidig Brakels gemeentehuis ingewijd, in Triverius, XXIII, 4, 1993, p. 61-62.
 • BRAKELS T., Geschiedenis van Nederbrakel Opbrakel en omstreken, Kortrijk, 1952, p. 97, 124.
 • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen, XVI, Gent, 1982, p. 191-195.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Beenhouwerij en café Weerwolf

 • Omvat
  Brouwerij Doornaert

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café 't Vlaamsch Bierhuis

 • Omvat
  Herberg de Coornblomme

 • Omvat
  Huis De Schrijver

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

 • Omvat
  School

 • Is deel van
  Nederbrakel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Marktplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/5155 (Geraadpleegd op )