Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Pepingen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
105
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105

Besluiten

Godsgasthuis Van der Stokken, omgeving van 19de-eeuws herenhuis en dorpskern
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2147

Beschrijving

De dorpskern van Pepingen is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de dorpskern, met inbegrip van de als monument beschermde parochiekerk Sint-Martinus en hoeve Godsgasthuis Van der Stokken.Waarden

De dorpskern van Pepingen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Pepingen

Hoesnaek, Kamstraat, Kerkstraat, Ninoofsesteenweg, Vroembos (Pepingen)
Pepingen is een landelijke gemeente waarvan de dorpskern wordt gekenmerkt door de met hoeven omgeven parochiekerk.

Is de omvattende bescherming van

Gesloten hoeve

Ninoofsesteenweg 108-110 (Pepingen)
Voormalige gesloten hoeve met bakstenen gebouwen, boerenhuis opklimmend tot de 17de eeuw, aanhorigheden dateren uit de 19de eeuw.


Gesloten hoeve Godsgasthuis Van der Stokken

Ninoofsesteenweg 145-149 (Pepingen)
Vierkantshoeve met bakstenen gebouwen, boerenburgerhuis, stallen en langsschuur, opklimmend tot 17de en 18de eeuw doch aangepast circa 1880.


Parochiekerk Sint-Martinus

Ninoofsesteenweg zonder nummer (Pepingen)
Gotisch gebouw met 12de-eeuwse romaanse kern en verschillende onderdelen uit de periode van de 14de tot de 20ste eeuw.


Watermolen Vuurmolen

Ninoofsesteenweg 120 (Pepingen)
Lager dan het wegniveau, ingeplant bij een beek, en gekenmerkt door het prettig spel der volumes, gedomineerd door de hoge bakstenen schouw. Het bouwjaar 1869, door baksteenkoppen onder een hartmotief aangeduid in de geveltop van de dwarsschuur.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bogaarden, Bellingen en Pepingen

Kester (Gooik), Beert, Bellingen, Bogaarden, Heikruis, Pepingen (Pepingen)
Leemgronden zijn kenmerkend in dit sterk heuvelend landschap ten zuiden van Pepingen, met holle wegen en ruggen tot 70 meter hoog en meer, met verschillende beken die tot het Zennebekken behoren. Naast Bogaarden en Bellingen omvat het afgebakende gebied ook de gehuchten Hoesnaeke, Geiling, Plutsingen, Teleweide en Terheugen. De boerderijen van waaruit in de 18de eeuw het gebied werd uitgebaat, bestaan nog en zijn nog in bedrijf. Bellingen is een landelijke dorp zonder echte kern maar met een aantal Brabantse vierkantshoeves aan de Roskambeek. Het dorpsgezicht is er de laatste 150 jaar nagenoeg niet gewijzigd. Het Moeliebos is een typisch voorbeeld van de bron- en beekbegeleidende bosjes in de leemstreek.