Beschermd monument

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: abdijkerk Sint-Servatius

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

ID: 1448   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1448

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De abdijkerk Sint-Servatius van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Servatiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)
De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.