Beschermd monument

Engels klooster

Beschermd monument van 22-09-1982 tot heden

ID: 14653   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14653

Besluiten

Woningen en Engels Klooster met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1830

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gebouwen van het Engels Klooster aan de Carmersstraat. De omgeving, met inbegrip van de tuin aan beide zijden van de Snaggaardstraat, is als stadsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het Engels Klooster als volgt werd gemotiveerd: "als klooster gesticht in 1629 met belangrijke bouwperioden in de 17de, 18de en 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000431, Carmersstraat 83, Engels Klooster (monument) en omgeving (stadsgezicht), advies KCML (1982).


Waarden

Het Engels Klooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.