Dorpskern Pulderbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-01-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Pulderbos
Straat Dorp
Locatie Dorp (Zandhoven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/11054/101.1
  • DA000366
  • OA001164

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Pulderbos

Dorp (Zandhoven)

De dorpskern van Pulderbos ontwikkelde zich rond een driehoekig dorpsplein. Rond het plein bevinden zich onder andere de parochiekerk, twee pastorieën, een dorpsbrouwerij en het voormalig gemeentehuis.

Is de omvattende bescherming van

Brouwerij De Swerte Arend

Dorp 13, Zandhoven (Antwerpen)

Brouwerij gelegen binnen zelfde omgrachting als nummer 11 "De Hemel"; geheel van gebouwen rondom een gekasseid erf. Het woonhuis dateert mogelijk van 1648.

Gemeentehuis Pulderbos

Dorp 42, Zandhoven (Antwerpen)

Rechthoekig alleenstaand gebouw in neoclassicistische stijl aan noordzijde van het dorpsplein, gebouwd in 1867 naar ontwerp van Eugeen Gife.

Huis De Hemel

Dorp 11, Zandhoven (Antwerpen)

Recent gerestaureerd en omwald herenhuis met oudere kern, doch meermaals verbouwd, onder meer in 1854-55 naar ontwerp van Joseph Schadde en in 1906 naar ontwerp van Louis Gife.

Tramstation

Dorp 35, 35B, Zandhoven (Antwerpen)

Vroeger tramstation heden café In de Klok, gelegen in midden van het dorpsplein.

Beschrijving

Het gemeentehuis, de pastorie (Huis De Hemel) en de dorpsbrouwerij met hun onmiddellijke omgeving en het dorpsplein zijn beschermd als landschap.

Deze bescherming als landschap dateert uit 1976. In 1982 werd de bescherming uitgebreid. Toen werd ook de zuidoostzijde van het dorpsplein van Pulderbos beschermd, zij het als dorpsgezicht.

Waarden

Drie gebouwen (gemeentehuis, pastorie en een dorpswoning) met onmiddellijke omgeving, en het dorpsplein zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.