Warenhuis Grand Bazar

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Groenplaats
Locatie Groenplaats 31 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/338.1
  • DA000535
  • OA000981

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grand Bazar

Groenplaats 31, Antwerpen (Antwerpen)

Warenhuis hier gevestigd sinds 1885, heropgebouwd in beaux-artsstijl door Edouard Van Opstal en Ernest Pelgrims in 1920. Uitgebreid in art-decostijl door Edouard Van Opstal en Emiel Van Averbeke in 1930-31.

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele perceel van het voormalig warenhuis Grand Bazar.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Sfeerbepalend gebouw gelegen langs één van de drukst bezochte en als referentiepunt best gekende pleinen van Antwerpen. Zowel voor de Antwerpenaar als voor de toerist is de gevel van de Grand Bazar zo vertrouwd dat het verdwijnen ervan als een echt gemis zou worden aangevoeld. Late uitloper van neobarokke architectuur, in 1920 ontworpen door de architecten E. van Opstal en E. Pelgrims. Laatstgenoemde ontwierp verschillende fraaie gebouwen te Antwerpen. Hij beheerste zowel de neostijlen (bijvoorbeeld het neotraditionele burgerhuis Lijnwaadmarkt nummer 3 van 1924) als de toen reeds voorbijgestreefde art nouveaustijl (bijvoorbeeld het pakhuis Tabakvest nummer 218). Beide architecten zijn erin geslaagd een grootschalige functie (grootwarenhuis) onder te brengen in een gebouw met nog menselijke afmetingen. De imposante gevel met kolossale pilasters, diepe midennis, koepelvormige bekroning en sculpturale versiering neemt, niettegenstaande zijn monumentaal karakter, een verantwoord volume in tussen de omliggende gevels. De sterke horizontale markering van de bouwlagen drukt de hoogte, de wijde uitbouw in de breedte wordt opgevangen door het plein. Tenslotte is een heterogene bebouwing voor een historisch gegroeid plein zoals de Groenplaats vanzelfsprekend. Het is de weerspiegeling van een evolutie, waarbij de Grand Bazar-gevel de pompeuze wederopbouwarchitectuur van na de Eerste Wereldoorlog vertegenwoordigt (confer de huizen langs de Koninklijkelaan in Berchem).”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, Groenplaats 31-32: voormalig warenhuis Grand Bazar (F. Brenders, 1981).

Waarden

De Grand Bazar is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.